Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Projekty

Cesty k inkluzi

Škola se stala partnerem projektu: CESTY k INKLUZI, jehož hlavním realizátorem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

#

Doučování žáků podporované EU

Doučování žáků podporované EU

Hrádecký šuplíček

Naše škola pořádá každoroční literární soutěž „Hrádecký šuplíček".

Místní akční plán

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Rokycany, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380“. Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 je MAS Světovina o.p.s. a Město Rokycany.

#

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.)

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981 (dále jen MAP III.), jehož nositelem je Město Rokycany, představitel ORP pro regionální školy v působnosti SO ORP Rokycany.

#

ROK II

Od 1. 9. 2019 realizujeme projekt Rozvíjíme kompetence II. v rámci výzvy Šablony II. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

#

Rok III

Od 1. 9. 2021 realizujeme projekt Rozvíjíme kompetence III. v rámci výzvy Šablony III. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

#

Rozumíme penězům

Projekt Rozumíme penězům je zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti žáků. Smyslem projektu je pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi, se kterými se každodenně setkáváme.

Rozvíjíme kompetence III.

Od 1. 9. 2021 realizujeme projekt Rozvíjíme kompetence III. v rámci výzvy Šablony III. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

#

Výzva 56

Základní škola Hrádek realizuje výzvu 56.* Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Výzva 57

Základní škola Hrádek realizuje výzvu 57.* Výzva č. 57 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

#

Výzva 66 - IROP

IROP, VÝZVA Č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

#

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Pranostika na akt. den

Fučí-li na svatého Michala vítr od východu nebo severu, bude tuhá zima.

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek