Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Pedagogický sbor MŠ

Učitelky MŠ

Břindová Vladislava, zástupkyně ředitele pro MŠ

ms.auticko@seznam.cz

Brožíková Martina

ms.balon@seznam.cz

Bufková Janka

ms.masinka@seznam.cz

Černá Lucie

ms.lodicka@seznam.cz 

Žáková Eva

ms.auticko@seznam.cz

Perlingerová Kristýna

ms.balon@seznam.cz

Přikrylová Vladimíra

ms.lodicka@seznam.cz

Bc. Svobodová Kateřina 

ms.masinka@seznam.cz

Asistentky pedagoga MŠ

Nikola Sulánská

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek