Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

O školní družině

Družina organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce, docházka je evidována v „Přehledu výchovně vzdělávací práce“.

Provoz ŠD začíná v 6:00 hodin.

Ráno žáci přicházejí do budovy školy hlavním vchodem, ve své skříňce si uloží věci a odejdou do ŠD. Vchod do budovy se z bezpečnostních důvodů uzamyká pomocí elektronického zámku. Žáci si dveře otevřou svou ISIC kartou.

Po vyučování přecházejí žáci do školní družiny, po osobní hygieně jdou na oběd do školní jídelny a po obědě zpět do ŠD.

Po obědě si žáci dle svých zájmů hrají do 13:30 hodin. V této době je možné si žáky vyzvednout osobně nebo odcházejí sami dle přání rodičů a zápisu v zápisníčku event. po písemném oznámení aktuální změny.

Po této době odchází celé oddělení na vycházku nebo má zaměstnání ve škole. Určená p. vychovatelka vykonává zároveň dozor nad oddělením, nemůže ponechat žáky bez dozoru a musí se jim plně věnovat, proto v této době žáci z družiny neodcházejí - děkujeme za pochopení.

Po 14:30 hod. jsou všichni žáci s p. vychovatelkou ve školní družině. Své děti si vyzvednete tak, že zazvoníte na zvonek „DRUŽINA1“, ohlásíte se a vyčkáte na jejich   příchod před budovou školy.

Provoz ŠD končí v 16:00 hodin. Děkujeme rodičům, že tento čas dodržují.

Zajišťování dohledu nad žáky v době, kdy neprobíhá výuka (prázdniny, ředitelské volno atd.) si budou rodiče řešit individuálně.

Učitelé i vychovatelky plní v době prázdnin nebo ředitelského volna individuální úkoly

Družina

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek