Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Ceník pro ZŠ

Obědy

 • do 6let: 21,- Kč
 • 7 - 10 let: 25,-Kč
 • 11 - 14 let: 28,-Kč
 • 15 - 18 let: 35,-Kč
 • za­měst­nan­ci ZŠ: 35,- Kč
 • dě­ti v do­bě ne­mo­ci od dru­hé­ho dne: 90,-Kč (při ne­od­hlá­še­ní pro­pa­da­jí na pří­dav­ky)
 • dů­chod­ci ob­ce: 70,-Kč (MÚ při­plá­cí 20,-Kč)
 • ostat­ní: 90,-Kč

Svačiny 

 • 1 porce 18,-Kč
 • odpolední svačina 1 porce á 25,-Kč

Poznámky:

Před­plat­né na kon­ci mě­sí­ce v ho­to­vos­ti na ce­lý mě­síc

Pitný režim

džus, pit­ná vo­da z au­to­ma­tu,mlé­ko v do­bě obě­da pro při­hlá­še­né stráv­ní­ky   

Upozornění

 • hotovostní plátci obědů platí na konci měcíce na následující období
 • bezhotovostní plátci přes spřitelnu nebo banku, mají obědy hrazeny 1 měsíc zpětně k 20. dni v daném měsíci
 • děti a zaměstnanci ZŠ musí používat ISIC karty
 • Stravovací průkaz slouží,jako doklad o zaplacení hotovostních plátců.

V Hrád­ku 15.08.2022 Te­le­ke­šo­vá Ve­ro­ni­ka,v.r.

ve­dou­cí škol­ní jí­del­ny

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek