Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Autíčko

Kontakt

Pe­da­go­go­vé: Vla­di­sla­va Břin­do­vá - ve­dou­cí uči­tel­ka, Eva Žá­ko­vá,

Ji­ři­na Pi­la­řo­vá - asi­s­tent pe­da­go­ga

Umístění třídy: Stará budova dole

Tříd­ní e-mail: ms.​auticko@​seznam.​cz


Aktivity

 Plán akcí - Květen

2. 5. Návštěva knihovny

Dopravní hřiště (pondělí)

3. 5. Mámo, táto pojď si hrát (akce pro rodiče a děti)

5. 5. Tělocvična ZŠ

Hmyz na louce (akce pro rodiče a děti)

24. 5. Modrý den

Duben v Autíčku

Začátkem měsíce jsme zahájili na téma „Veselé Velikonoce“.  Povídali jsme si o tradicích a jaké známe symboly Velikonoc. Připravili jsme pro rodiče a děti tvořivou velikonoční dílničku, kde jsme zdobili vajíčka a kraslice různými výtvarnými technikami. Celý týden jsme si povídali o vesmíru. Společně jsme oslavili den Země. Poznávali jsme, jak se o naši planetu starat a jak třídit odpad. V průběhu dubna jsme začali s dětmi chodit na dopravní hřiště, kde mají možnost vyzkoušet si jízdu na odstrkávadlech a koloběžkách. Také jsme si zašli zacvičit do tělocvičny v ZŠ. Vrata MŠ jsme ozdobili břízou, kam jsme navěsili barevné fáborky. V pátek 28. dubna se naše třída proměnila v jeskyni plnou čarodějů a čarodějek. Všechny děti s radostí tančily, vařily lektvar a plnily jednoduché úkoly. Za svoji snahu děti dostaly diplom a malou, sladkou odměnu.

 

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek