Menu
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

Školská rada

Školská rada má 6 členů a pracuje v tomto složení:

  • Ing. Kateřina Beranová
  • Bc. Gabriela Bernasová
  • Vladislava Břindová 
  • Mgr. Denisa Kaslová
  • Jan Vaníček
  • Mgr. Hana Vimrová

Školská ra se schází 2x ročně. Projednává záležitosti týkající se školy, rodičů a žáků. Schvaluje ŠVP, příspěvky žákům na akce školy a řeší podněty od žáků nebo rodičů.  

Projekty

Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek Základní škola a Mateřská škola, Hrádek