Vyhlášení voleb do školské rady

Zveřejněno: 28. 5. 2021, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 437x

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2020/21 končí tříleté funkční období činnosti školské rady, proběhnou volby do nové rady.

 

     Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Kromě jiného se vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, klasifikační řád, projednává návrhy rozpočtů a inspekční zprávy ČŠI (více §167 a §168 zákona č. 561/2004 – školský zákon).

 

     Školská rada má 6 členů. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třtinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

     Školská rada se schází zpravidla dvakrát během školního roku, a to na základě rozhodnutí svého předsedy.

 

     Na zasedání může být pozvána ředitelka školy, která však není oficiálním členem školské rady.

 

     Na členy školské rady se můžete obracet s připomínkami a náměty pro školu.

 

     Jestliže máte zájem kandidovat jako zákonný zástupce žáka naší školy do školské rady, sdělte tuto informaci na e-mail: reditelka@zshradek.cz nejpozději do 4. června 2021.

 

Mgr. Iveta Kostovová, ředitelka školy