Oznámení rodičům

Zveřejněno: 14. 5. 2020, zapsal: David Rychlý, přečteno: 532x

VÁŽENÍ RODIČE,

vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS – COV – 2, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola a základní škola řídí.
Při prvním vstupu do mateřské školy a základní školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ! (pokud si daná prohlášení nemůžete vytisknout, ráda Vám je v PO, ST a PÁ od 8 – 12 hod. v ZŠ vytisknu).
Bez podepsání těchto prohlášení nemůže být dítě/žák poprvé vpuštěn do mateřské a základní školy!
1. Do mateřské a základní školy je přijato dítě/žák jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Do základní školy je doprovázejícím osobám vstup přísně zakázán!
2. Rodič v MŠ předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
3. V případě, že se během dne u dítěte/žáka objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič nebo zákonný zástupce, který je povinen se pro dítě/žáka okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) dostavit.
4. U dětí/žáků, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě/žák setrvával v kolektivu!
5. V základní škole musí mít ve veřejných prostorách každý žák i zaměstnanec nasazenou roušku. Ve třídě žáci ani pedagogický personál mít roušku nemusí – záleží na uvážení pedagoga. Musí však být dodržen rozestup 2 metry.
6. Každý žák základní školy bude mít s sebou minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky.
7. Žák základní školy je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!
Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské a základní školy.
Děkuji za pochopení
Mgr. Iveta Kostovová
ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek
file ico Čestné_prohlášení.pdf (268,8 KB)