Zápis do MŠ 2020

Zveřejněno: 6. 4. 2020, zapsal: David Rychlý, přečteno: 445x

Vážení rodiče,

  1. 1.     zápis k předškolní docházce se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole
  2. žádost o přijetí je možné doručit do školy:

a)     datovou schránkou

b)    e-mailem s elektronickým podpisem

c)     doporučeným dopisem

d)    osobně do mateřské školy – po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy, v pondělí 4. 5. a 11. 5. od 8,00 – 12,00 hod.

  1. potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy nebo vyzvednout ve škole
  2. přílohy: kopie rodného listu dítěte 

               prohlášení, že je dítě řádně očkováno

               kopie očkovacího průkazu

Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31. 8. dovrší věku 5 let a 1. 9. 2020 zahájí povinnou školní docházku.

  1. termín doručení vyplněných formulářů škole:

2. 5. – 16. 5. 2020 včetně

Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2020 dovrší věk 3 let.

Děti mladší 3 let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok a budou přijímány v průběhu školního roku 2020 / 2021 při dovršení věku 3 let.

 

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte telefonicky (MT - 724901019) nebo e – mailem ředitelku školy (reditelka@zshradek.cz)

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

 

Doufám, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů s mateřskou  školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.

 

V Hrádku 4. 4. 2020                                     Mgr. Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ

file icoMŠ_Žádost o přijetí do MŠ.doc file icoMŠ_Kriteria přijetí.doc file icoMŠ_Čestné prohlášení.docx