Zápis dětí do I. ročníku ZŠ - AKTUALIZACE

Zveřejněno: 23. 3. 2020, zapsal: David Rychlý, přečteno: 526x

Aktualizace:

Formuláře lze kromě nabízených možností také odevzdat ve škole osobně 6.4.2020, 14.4.2020 a 20.4.2020 od 8:00 do 12:00 nebo kdykoliv vhodit vyplněný formulář do poštovní schránky školy umístěné u vchodu do budovy školy.

Vážení rodiče,

  1. zápis k povinné školní docházce se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole
  2. žádost o přijetí je možné doručit do školy:

a)     datovou schránkou

b)    e-mailem s elektronickým podpisem

c)     doporučeným dopisem

d)    osobně do školy – po telefonické nebo e-mailové dohodě s vedením školy

  1. potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy nebo vyzvednout ve škole
  2. termín doručení vyplněných formulářů škole:

1. 4. – 22. 4. 2020 včetně

 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte telefonicky (MT - 724901019) nebo e – mailem ředitelku školy.

 

Pokud budete žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, je nutné doložit i doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře (dětského nebo specialisty)- formulář na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy.

 

Doufám, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů se základní školou spojenou s návštěvou školy, seznámení dětí s p. učitelkou třídní, prohlídkou základní školy, atd.

 

V Hrádku 20. 3. 2020                                             Mgr. Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ

file ico Kriteria přijetí ZŠ (37,5 KB) file ico Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ (36,5 KB) file icoŽádost o odklad povinné školní docházky.pdf