Školská rada

Školská rada má 6 členů a pracuje v tomto složení:

  • Bc. Gabriela Bernasová
  • Vladislava Břindová 
  • Mgr. Tomáš Rousek (předseda)
  • Ing. Václav Šístek
  • Jan Vaníček
  • Mgr. Hana Vimrová

Školská ra se schází 2x ročně. Projednává záležitosti týkající se školy, rodičů a žáků. Schvaluje ŠVP, příspěvky žákům na akce školy a řeší podněty od žáků nebo rodičů.