Školská rada

Školská rada má 6 členů a pracuje v tomto složení:

  • Mgr. Hana Vimrová
  • Vladislava Břindová 
  • Jaroslava Perlingerová
  • Ing. Václav Šístek
  • Ing. Kateřina Beranová
  • Vlasta Vasková

Schází se 2x ročně , projednává záležitosti týkající se školy, rodičů a žáků. Schvaluje Švp, příspěvky žákům na akce školy a řeší podněty od žáků nebo rodičů.