Výzva 57

Logo - výzva 57

*Základní škola Hrádek realizuje výzvu 57.* Výzva č. 57 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti

podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/ německého/ francouzského jazyka formou blended learningu.

Šablony klíčových aktivit vybrané naší školou:

  1. 1.Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
  2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
  3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/ francouzském jazyce formou blended learningu.
  4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/ francouzském jazyce formou blended learningu.