Výzva 56:

*Základní škola Hrádek realizuje výzvu 56.* Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků. Šablony klíčových aktivit vybrané naší školou:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
    gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.