Rozumíme penězům

Projekt Rozumíme penězům je zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti žáků. Smyslem projektu je pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi, se kterými se každodenně setkáváme.

Finanční vzdělávání má žákům napomoci:

  • aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat
  • měli k tomu dostatek důvěryhodných informací
  • vyznali se v základní finanční terminologii
  • vyznali se v nabízených finančních produktech a službách
  • aby si byli vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí
  • nenechali se manipulovat

Zapojeným školám projekt nabízí:

  • systematické vzdělávání školního týmu a dvou vybraných koordinátorů,
  • kompletní metodický materiál, včetně souboru pracovních a informačních listů pro žáky,
  • odborné konzultace, dlouhodobou metodickou a odbornou podporu prostřednictvím projektového webu www.rozumimepenezum.cz/partneri.

Rozumíme penězům - zvýšení finanční gramotnosti v ČR

Proč výchova k zodpovědnému finančnímu rozhodování? Strategie finančního vzdělávání konstatuje nedostatečnou úroveň finanční gramotnosti obyvatel. Zároveň hovoří o tom, že finanční vzdělávání je významným prvkem ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Projekt Rozumíme penězům si klade za cíl přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel České republiky a primárně je zaměřen na učitele a žáky základních škol. Učitelům základních škol nabízí metodicky ucelený materiál, jehož smyslem je pomoci realizovat finanční vzdělávání na školách.

Rozumíme penězům je název, jehož obsahem je jednoznačné konstatování finanční gramotnosti. V projektu samotném však jeho účastníci obvykle zjistí, že na počátku je potřeba za tímto názvem udělat otazník. Všichni sice používáme peníze, reagujeme na řadu nabídek na trhu zboží i peněz, rozhodujeme přímo nebo zprostředkovaně o svých financích, ale řadu těchto rozhodnutí konáme intuitivně, bez dostatečného vyhodnocení rizik nebo naopak se zbytečně konzervativním odstupem.

Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky – finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky.

Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, s kterými se každodenně setkáváme. Prostřednictvím projektu Rozumíme penězům chceme žákům pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.