Od 1. 9. 2017 realizujeme projekt Rozvíjíme kompetence v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. V rámci tohoto projektu obdržela naše mateřská a základní škola dotaci v celkové výši 1 128 732 Kč. Finanční prostředky jsou určeny především na práci školního speciálního pedagoga v mateřské i základní škole, dále na vzdělávání pedagogů obou těchto organizací a také a realizaci čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her. Projekt bude realizován do 31. 8. 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.