Od 1. 9. 2019 realizujeme projekt Rozvíjíme kompetence II. v rámci výzvy Šablony II. - podpora škol formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci tohoto projektu obdržela naše mateřská a základní škola dotaci v celkové výši 1 596 623 Kč. Finanční prostředky jsou určeny především na práci školního speciálního pedagoga v mateřské i základní škole, dále na vzdělávání pedagogů obou těchto organizací a také na realizaci projektových dní, doučování žáků a řady klubů – badatelského, čtenářského, komunikace v cizím jazyce i klubů zábavné logiky a deskových her.

Projekt bude realizován do 31. 8. 2021 a je spolufinancován Evropskou unií.