Informace pro rodiče

Používání mobilních telefonů ve škole

 Žáci mohou nosit do školy mobilní telefon. Z důvodu rušení průběhu výuky mohou žáci mobilní telefon užívat, tj. telefonovat, posílat SMS a MMS pouze v době přestávek. V průběhu vyučovací hodiny mají žáci mobilní telefon vypnutý a uložený ve školní tašce.

Uvedený způsob užívání mobilního telefonu platí i pro pedagogické pracovníky.

Škola odpovídá za škodu na mobilních telefonech, které si žáci odložili při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají ( uzamčená šatna TV).

Škola nemá povinnost převzít mobilní telefon žáka do zvláštní úschovy. Ředitel není oprávněn přikázat pedagogickému pracovníkovi, aby přebíral po dobu výuky mobilní telefon žáka do osobní úschovy.

Spolupráce s PPP v Rokycanech

Naše škola pravidelně spolupracuje s PPP Rokycany. Každý týden mají nejen žáci, ale i jejich rodiče možnost konzultovat se speciální pedagožkou problémy týkající se učení nebo výchovy přímo na naší škole.

Také v tomto školním roce bude pokračovat spolupráce se speciální pedagožkou Mgr. Silvií JANOVCOVOU.

 V šesté třídě organizujeme PEER program, v následujících ročnících se zaměřujeme na aktivity v rámci primární prevence, komunikace se spolužáky, ve skupině, řešení konfliktů a zdravý životní styl.