Informace pro rodiče

Spolupráce s PPP v Rokycanech

Naše škola pravidelně spolupracuje s PPP Rokycany. Každý týden mají nejen žáci, ale i jejich rodiče možnost konzultovat se speciální pedagožkou problémy týkající se učení nebo výchovy přímo na naší škole.

Také v tomto školním roce bude pokračovat spolupráce se speciální pedagožkou Mgr. Silvií JANOVCOVOU.

 V šesté třídě organizujeme PEER program, v následujících ročnících se zaměřujeme na aktivity v rámci primární prevence, komunikace se spolužáky, ve skupině, řešení konfliktů a zdravý životní styl.