Služby školní jídelny Hrádek

Upozornění

  • hotovostní plátci obědů platí na konci měcíce na následující období
  • bezhotovostní plátci přes spřitelnu nebo banku, mají obědy hrazeny 1 měsíc zpětně k 20. dni v daném měsíci
  • Od 1.9.2021  jsou zavedeny ISIC karty. Stravovací průkaz  i nadále slouží jako doklad pro hotovostní plátce při uhrazení  poplatku.
škola 7,30 - 13,30 odhlašování obědů na následující den

9,40 - 10,00 výdej svačin

11,45 - 13,45 výdej obědů

14,00 uzamčení jídelny

 

 

pro veřejnost

11,00 hod výdej jídlonosičů pečovatelské službě

11,15 - 11,45 výdej jídlonosičů a závodní stravování

 

 

Hrádek 23.8.2022               Telekešová Veronika,v.r.ved.ŠJ Hrádek