Služby školní jídelny Hrádek

Upozornění

  • hotovostní plátci obědů platí na konci měcíce na následující období
  • bezhotovostní plátci přes spřitelnu nebo banku, mají obědy hrazeny 1 měsíc zpětně k 20. dni v daném měsíci
  • děti musí používat stravovací průkazy, které si nechávají poslední týden v měsíci potvrdit podpisem vedoucí ŠJ a ukazují je bez vyzvání při každém jídle paním  kuchařkám/po zavedení čipů bude platit nový režim/
    Po zavedení čipů,bude stravovací průkaz sloužit jednorázově při zapomenutí čipu doma. Stravovací průkaz bude i nadále sloužit jako doklad pro hotovostní pláce při uhrazení  poplatku.Při ztrátě čipu si musí strávník opakovaně čip koupit za plnou cenu./
    Po zavedení čipů,bude stravovací průkaz sloužit jednorázově při zapomenutí čipu doma. Stravovací průkaz bude i nadále sloužit jako doklad pro hotovostní pláce při uhrazení  poplatku.Při ztrátě čipu si musí strávník opakovaně čip koupit za pnou cenu./
škola 7,30 - 8,00 odhlašování obědů

9,40 - 10,00 výdej svačin

11,45 - 13,50 výdej obědů

14,00 uzamčení jídelny

 

 

pro veřejnost

11,00 hod výdej jídlonosičů pečovatelské službě

11,15 - 11,45 výdej jídlonosičů a závodní stravování

 

 

Hrádek 1.9.2019                Vasková Vlasta,v.r.ved.ŠJ Hrádek