Vnitřní provozní řád školní jídelny Hrádek

 se řídí podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb.,o školním stravování.

1.

Každý strávník je povinen se seznámit s tímto řádem a zavazuje se tyto podmínky plnit a respektovat.

Součástí “Vnitřního povozního řádu” je informační tiskopis “Služby šk.jídelny v Hrádku” a "Ceník šk.jídelny Hrádek".

2.

Do jídelny je přísný zákaz vstupu osob, které  n e m a j í  objednanou stravu na příslušný den. Vstup do jídelny je povolen dle pokynů vedoucí ŠJ.

Z jídelny je zakáno  v y n á š e t  talíře,skleničky,příbory apod. Svrchní oblečení a školní tašku nechávají žáci na chodbě, peněženky, osobní doklady, mobil a cenné věci si nosí s sebou do jídelny.

V případě nutnosti budou strávníci používat návleky na boty, které po použití nechají u vchodu do ŠJ ve vyčleněném prostoru. Pozor na černé čáry , které dělá určitý druh bot,vedoucí jíledny má právo požádat vlastníka bot o odstranění čar.

Za svévolné poškození  stravovacích setů =stoly a židle, může být účtována náhrada 2000,-Kč/1 ks.

3.

Obědy se vydávají  na ISIC kartu

Obědy hrazené v hotovosti, musí být uhrazeny v posledním týdnu starého měsíce. Pokud není zaplaceno, automaticky se obědy odhlašují.

Každý dětský strávník musí mít uloženou přihlášku ke stravování na příslušný šk.rok u vedoucí ŠJ s podpisem rodičů . /na obědy i svačinu/.Děti májí nárok na oběd jen v době školního roku. V době nemoci si  první den mohou odnést oběd domů. Následující dny při nemoci stojí oběd 90,-Kč,jako pro cizí strávníky. Jinak je nutné obědy po dobu nemoci odhlásit!

4. Bezhotovostní plátci přes b a n k u použijí č.sběrného účtu : 101035691/0800  /nový strávník musí dát příkaz/

Bezhotovostní plátci přes s p o ř i t e l n u  č.sběrného účtu: 101035691/0800 /nový strávník musí dát příkaz/
5. Odpovědnost a pravomoci pracovnic ŠJ:
dle jednotlivých pracovních náplní
6. Činnost administrativního a správního charakteru:
  • informace ke stravování podává a popř.stížnosti vyřizuje vedoucí ŠJ
  • vedení předepsané dokumentace vedoucí ŠJ
  • archivování písemností,účetní evidence ved.ŠJ a ekonomka ZŠ
  • evidence majetku,pokladní služba ved.ŠJ a ekonomka ZŠ
  • skladník ved.ŠJ a ved.kuchařka

30.8.2022

Telekešová Veronika v.r.,ved.ŠJ Hrádek