Cena stravy v MŠ

  

děti 3-6 let

Přesnídávka

 

14,- Kč

Oběd 18,- Kč
Svačina 12,- Kč
Celkem za celý den

44,- Kč

 děti 7 let

Přesnídávka

 

14,- Kč

Oběd 21,- Kč
Svačina 12,- Kč
Celkem za celý den 47,- Kč

Zeměstnanci                    35,- Kč/ oběd

Cizí strávníci (jídlonosiče)  90,- Kč/oběd

Upozornění:

  • Hotovostní plátci stravy a školného platí na konci měsíce na následující měsíc.
  • Bezhotovostní plátci ( spořitelna, banky) platí stravu zpětně k 15.dni v měsíci, školné ke stejnému datu, ale za daný měsíc.