Provozní informace

Provoz školní družiny:

  1. ranní družina od 6,00 – 7,40 hod. v I. oddělení ŠD

  2. odpolední družina od 11,40 – 16,00 hod. v příslušných odděleních

Uzavřená hodina ve školní družině, kdy není možné vyzvednutí účastníka z důvodu probíhajícího zájmového vzdělávání je každý den od 13.30 – 14.30 hod.

ü   úplata za provoz ve školní družině je 200,- Kč/měsíc

ü   pozorně si přečtěte „Vnitřní řád školní družiny“

ü  každý žák si do odpolední družiny donese láhev na pití, svačinu a vhodné oblečení dle počasí, nejlépe sportovní.

Denní program školní družiny

 

 

 

11.40 – 12.35

 

příchod ze třídy

příprava na oběd

oběd

odpočinkové a rekreační činnosti

 

 

 

12.35 – 13.30

odpočinkové hry

příchod žáků, kteří mají delší vyučování

oběd

rekreační a zájmová činnost

 

 

13.30 – 14.30

tématické vycházky, přírodovědná činnost, esteticko-výchovné, pracovně-technické a sportovní  činnosti

 

14.30 – 16.00

odpočinkové a individuální hry

úklid herny

odchod ze školní družiny