Provoz MŠ Hrádek v červenci a srpnu 2021

file ico uzavření mš_1.pdf (207,0 KB)

==========================================================

 

Mateřská škola Hrádek pořádá pro všechny děti akci

,,Vyženeme zimu pryč"

Pokud se chceš zapojit, 

úkol najdeš u vstupu do MŠ

Těšíme se na Vás  : )

==========================================================

 MŠ – provoz od 12. 4. 2021 – informace

Od 12. dubna 2021 se mateřská škola otevře pouze pro děti s povinným

předškolním vzděláváním.

Přítomné děti budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testovány antigenními testy.

Pobyt v mateřské škole bude bez povinnosti nosit roušku.

Vzdělávání bude probíhat v neměnném počtu 15 dětí na třídu.

Více informací o provozu a rozdělení dětí do tříd dostanou rodiče e- mailem

nejpozději v pátek 9. 4. 2021.

Podrobnější informace k provozu MŠ od 12.4.2021
 • Dále je  umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole u dětí, kdy alespoň jeden z rodičů pracuje ve vybraných profesích a které jsou v MŠ zapsány k předškolnímu vzdělávání. 
Vybrané profese 
 •  zaměstnanci IZS 
 •  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 
 •  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 •  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
 •  zaměstnanci bezpečnostních sborů 
 •  příslušníci ozbrojených sil 
 •  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 
 •  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 •  zaměstnanci Úřadu práce České republiky 
 •  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 
 •  zaměstnanci Finanční správy České republiky
 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. ! Na tyto děti se vztahuje hrazení úplaty za předškolní vzdělávání.


Testovat se NEMUSÍ děti, které :

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.Pokud ji  škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

Video k průběhu testování :

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

hthttps://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20tps://www.youtube.com/watch?v=Ls0nr                 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole 

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ se promíjí dětem, které se nemohou podle Mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021 vzdělávání zúčastnit.

file ico Prominutí úplaty (400,7 KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------