Složení pedagogického sboru

Učitelé ZŠ

Mgr. Kostovová Iveta

Mgr. Vimrová Hana

Mgr. Frantesová Martina

Mgr. Piskačová Jitka

Mgr. Blahovcová Markéta

Mgr. Veverková Helena

Ing. Janovec Vladimír

Mgr. Králová Lenka

Mgr. Pohl Herbert

Mgr. Červenková Andrea

Mgr. Čadová Aneta

Mgr. Rychlý David

Mgr. Benešová Václava

Mgr. Puchmertlová Lucie

Strnadová Klára

Mgr. Jarošová Milena

Ing. Valešová Anna

Mgr. Fuchsová Vladěna

Mgr. Holub Jiří

Mgr. Kašáková Andrea

 

Asistent pedagoga ZŠ

Mgr. Veselá Helena

Mgr. Fišerová Dagmar

Brožíková Zdeňka

Bc. Bernasová Gabriela

Vaníčková Pavla, DiS

Punčochářová Barbora

 

Vychovatelky ŠD

Brožíková Zdeňka

Blechová Andrea

 

Učitelé MŠ

Břindová Vladislava, vedoucí učitelka

Přikrylová Vladimíra

Bc. Svobodová Kateřina

Bufková Janka

Brožíková Martina

Bc. Matoučková Kateřina

Černá Lucie

Hošková Hana

 

Asistentky pedagoga MŠ

Žáková Eva

Planetová Erika