Všechny zprávy

Zveřejněno: 11. 5. 2017, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 673x

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 zákona č. 5612004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a ...

Zveřejněno: 11. 5. 2017, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 516x

Výtvarné tvoření v první a čtvrté třídě

Hodiny výtvarné výchovy a pracovní činnosti v první a čtvrté třídě patřily přáním ke Dni matek. Děti pro své nejmilejší nejen kreslily obrázky ...

Zveřejněno: 10. 5. 2017, zapsal: Jarmila Nešporová, přečteno: 458x

5. květen je věnován Světovému dni hygieny a mytí rukou. Proto jsme na Základní škole v Hrádku pořádali kampaň směřující k nácviku správné metody umývání rukou a žáky jsme informovali ...

Zveřejněno: 10. 5. 2017, zapsal: Jarmila Nešporová, přečteno: 502x

Hmyzí domečky (tzv. hotely) slouží k přilákání hmyzu na zahradu. Pro samotnou realizaci stačí suchá tráva, sláma, rákos, šišky, provázky, klacíky, dutá cihla, prázdná makovice nebo ztrouchnivělé části kmenu. Zadní ...

Zveřejněno: 10. 5. 2017, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 494x

1. B ve čtenářské dílně

Prvňáčkům se velmi líbí čtení ve speciální učebně - naší čítárně. Zde pronikají do světa fantazie a poznávají zajímavé knihy, které nám čítárna poskytuje.

V dílně ...