Všechny zprávy

Zveřejněno: 11. 5. 2017, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 434x

Dne 9. května se zástupci 5. a 7. třídy zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky základních škol. Soutěžilo se v těchto dovednostech: jízda zručnosti, testy z dopravní ...

Zveřejněno: 11. 5. 2017, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 584x

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 zákona č. 5612004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a ...

Zveřejněno: 11. 5. 2017, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 428x

Výtvarné tvoření v první a čtvrté třídě

Hodiny výtvarné výchovy a pracovní činnosti v první a čtvrté třídě patřily přáním ke Dni matek. Děti pro své nejmilejší nejen kreslily obrázky ...

Zveřejněno: 10. 5. 2017, zapsal: Jarmila Nešporová, přečteno: 372x

5. květen je věnován Světovému dni hygieny a mytí rukou. Proto jsme na Základní škole v Hrádku pořádali kampaň směřující k nácviku správné metody umývání rukou a žáky jsme informovali ...

Zveřejněno: 10. 5. 2017, zapsal: Jarmila Nešporová, přečteno: 414x

Hmyzí domečky (tzv. hotely) slouží k přilákání hmyzu na zahradu. Pro samotnou realizaci stačí suchá tráva, sláma, rákos, šišky, provázky, klacíky, dutá cihla, prázdná makovice nebo ztrouchnivělé části kmenu. Zadní ...