ZŠ - Informace k provozu od 4. ledna 2021 - úprava

Zveřejněno: 28. 12. 2020, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 901x

4. ledna 2021 se do školy vrátí pouze 1. a 2 ročníky

Vláda ČR se 23. 12. 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Omezení je platné od 4. 1. 2021 do odvolání.

 

ŠKOLA

  • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Výuka bude probíhat podle upravených rozvrhů, viz. Příloha - Rozvrhy pro 1. a 2. ročníky. Hodiny HV a TV proběhnou v upraveném režimu – poslech hudby, vycházky…
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem přes Meet. Výuka bude probíhat podle upravených rozvrhů, viz. Příloha - Rozvrhy pro distanční výuku 3. - 9. tř.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti. Žáci distančního vzdělávání si mohou stravu odebrat do jídlonosiče.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 

Rozdělení oddělení podle podmínek výše:

 

1. oddělení (I. tř.) – A. Blechová

2. oddělení (II. tř.) – Z. Brožíková

 

Bližší informace, viz. Příloha - Informace k provozu.

file ico Rozvrhy pro distanční výuku 3. - 9. tř. (15,3 KB) file ico Rozvrh pro 2. třídu (12,5 KB) file ico Rozvrh pro 1. třídu (12,2 KB) file ico Příloha - informace k provozu (223,5 KB)