Kdy do školy ano, kdy ne?

Zveřejněno: 14. 9. 2020, zapsal: Ha­na Vi­mro­vá, přečteno: 186x

Obecně závazná pravidla pro vstup do prostor základní školy a mateřské školy jsou již nastavena a musí být striktně dodržována.

Do vzdělávacího zařízení je přijat žák pouze zcela zdravý. To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění.

Příznaky respiračního onemocnění jsou:

* Rýma (jakéhokoliv vzhledu).

* Kašel, dušnost.

* Bolest v krku, pocit škrábání v krku.

* Ztráta chuti a čichu.

* Celkové příznaky - únava, slabost, malátnost, bolesti kloubů a svalů.

Příznaky se mohou vyskytovat souběžně, tedy v kombinaci, ale také samostatně.

V případě, že se při příchodu nebo v průběhu vyučování a následných aktivit ve škole u žáka objeví známky akutního respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro žáka bezodkladně přijít (v co nejkratším časovém úseku).

Do té doby bude žák izolován od ostatních v místnosti k tomu určené.

V této souvislosti prosíme všechny zákonné zástupce, aby škole poskytli aktuální telefonické kontakty.

Žákovi, který trpí projevy alergické rýmy a kašle, je umožněn vstup do vzdělávacího zařízení, pokud donese písemné POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, že jeho příznaky jsou alergického původu.

Mgr. Iveta Kostovová,

ředitelka školy