Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno: 23. 4. 2016, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 663x

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v  souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Přijati k základnímu vzdělávání:

A1/2016 

A2/2016

A3/2016

A4/2016

A5/2016

A8/2016

B1/2016

B2/2016

B3/2016

B4/2016

B5/2016

B6/2016

B7/2016

B8/2016

B9/2016

B10/2016

C1/2016

C2/2016

C3/2016

C4/2016

C5/2016

C6/2016

C7/2016

C8/2016

D1/2016

D2/2016

OA1/2016

OA2/2016

OA3/2016

OA4/2016

OA5/2016

OB1/2016Odklad povinné školní docházky:

ŽOA1/2016

ŽOB1/2016

ŽOB2/2016

ŽOB3/2016

ŽOC1/2016Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí resp. O odklad povinné školní docházky, za oznámená.

Odůvodnění:

Ředitelka MŠ a ZŠ Hrádek, příspěvková organizace, rozhodla o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podané dne28. 1. 2016 resp. 12. 2. 2016.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy Hrádek a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Ing. Anna Valešová, Ř ZŠ a MŠ