Poznej svůj okres – mikroregionální atlasy

Naše škola je zapojena do projektu „Poznej svůj okres – mikroregionální atlasy“ (Projekt č.: CZ.1.07/1.1.30/02.0009).

Co nám projekt přinesl:

  • rozšířený přístup do interaktivní mapové aplikace (IMAP) na portálu www.atlaspk.cz
  • možnost při výuce vytvářet vlastní podklady o historii a přírodě našeho regionu
  • zajímavé podněty k zapojení mapové aplikace do výuky žáků v přírodovědných a společenskovědních předmětech
  • příležitost exkurzí a zápůjčky GPS
  • podnět k realizaci výuky přímo v terénu

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, probíhá od 1. března 2013 do 27. února 2015. Jeho realizátorem je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (www.rra-pk.cz)