Hrádecký šuplíček

Ve středu 19. května 2010 ve 14.00 hod. se uskutečnila v Kulturním domě v Hrádku tradiční literární soutěž „Hrádecký šuplíček“, do které bylo tentokrát vybráno učiteli českého jazyka 23 příspěvků.

Mladí autoři se sešli v klubovně na zajímavém literárním odpoledni, kde si kromě čtení svých prací zahráli zajímavé hry, při kterých se bavili nejen žáci, ale i učitelé, paní ředitelka školy Ing. Anna Valešová, ale i návštěvníci. Každý autor se podepsal na známý šuplíček, do kterého se vybrané příspěvky ukládají.

Před ukončením tohoto nádherného odpoledne byly všechny děti odměněny drobnými dárky dle vlastního výběru a sladkostmi.

Všechny literární práce budou vystaveny v Kulturním domě v Hrádku, kde si je bude moci prohlédnout i veřejnost.