Matematika: (na FB založena skupina "Matematika 9": Konzultace, streamování, řešení)

 • PS str. 137 / test
 • PS str. 139-143 /A1-B5, viz. https://www.youtube.com/watch?v=JdRGqKBvXGo
 • PS str. 145 / A1, viz. https://www.youtube.com/watch?v=QWbVkHrDO1U
 • PS str. 146 / A2 (viz. FB)
 • (T3): PS str.146/A3, str.147/ A4, Test č.1 str.150 a Test č.2 str. 151    
 • (T4): PS str.153/A1 až str.156/A16 (viz. FB + maturitní testy)
 • (T5): PS str. 159/A1 až str.161/ A10
 • (T6): PS str. 162/A11 až str.163/ A18
 • (T7): PS str.162-163/A11-A18
 • (T8): PS 164/A19-A21, 167/Test
 • (T9): PS 168/A1-4; Přijímací TEST2    
 • (T10): PS 169-170/A5-A9
 • (T11): PS 177-180/A1-A9 
 • (T12): PS str.191-198/A3,A4,A7,A9,A11,A19,A20. 
Začala výuka češtiny a matematiky pro ty, kteří budou dělat přijímací testy na SŠ nebo učiliště. Po-St-Pá, Čj 8:00 - 9:30, M 9:30 - 11:00.   
Ofocené zpracované úkoly mi posílejte na david.rychly@zshradek.cz, děkuji.

Dějepis, Český jazyk  viz. Bakaláři

Fyzika:

 

T6: viz. příloha "F9_T6_fyzikální veličiny 9.pdf" níže

Přírodopis: 

 •  podle prezentace níže "Geologický vývoj ČR" výpisky do sešitu+otázky na konci prezentace 
 • (T4): výpisky z prezentace "Geol.dějiny Země" níže. 
 • (T5): výpisky podle prezentace "PŘ9_T5_řetihory a čtvrtohory" 
 • (T6): Do sešitu odpovědi na otázky: 1. Podle čeho paleontolog pozná, že jsou 2 geol.vrstvy stejně staré? 2. Co je důkazem, že život vznikl ve vodě?  3. V prvohorách vznikla jedna nerostná surovina, která a z čeho vznikla?¨  4. kterému současnému živočichu se podobá amonit? 5. ve třetihorách existoval blízký příbuzný druh pštrosa, který se zachoval do 15.stol.,   jak se jmenoval?     

Chemie

 • (T1) PS  str.38., PS 47/ hormony
 • (T1)     učebnice str. 80/ hormony- výpisky
 • (T2)     poslat na škol.mail aneta.cadova@zshradek.cz zpracované uč.68/ cv.2,3,7,9 podle prac.listu do sešitu, níže "chemie 9.doc"
 • (T3) prac.sešit str. 38celá
 •     (T4) PS výpisky cukry str.71-75    
 • (T5) Výpisky tuky
 • (T6) PS str. 39/1    40/6     41/9      
 • (T7) 9.tř.- uč.str. 77/1,2,3

Ekologie:

 •  vybrat si 2 ZOO v ČR, stručně do sešitu

1. Co je "červená kniha rostlin a živočichů"

    2. vyber si 1 chráněného živočicha nebo rostlinu a krátkou informaci zapiš
 • T8: výpisky z prezentace "Podmínky života.ppt" níže
    Němčina: 
 • (T1) Žáci si vypíší nová slovíčka v učebnici na str. 71 (L6) + naučit, kdo zvládne zkusí zjistit i výslovnost na internetu.
 • (T2) přečíst článek na str. 70-71 Die Geburtstagfeier a přeložit. Český překlad ofotit a zaslat ke kontrole na adresu milena.jarosova@zshradek.cz
 • (T3) Prezentace k Velikonocům v němčině - maximálně 3 snímky
 • (T4) zapiš do sešitu cv. 1, 2 / str. 208
 • (T5) Přepiš do sešitu str. 208/ cv. 3, 4
 • (T6) cv.6,7 na str. 208-209
 • (T7) Zopakovat předložky se 3. a 4. pádem str. 61-63 a napiš cvičení na str. 63 I. a II. /uprostřed stránky/.
 • (T8) Přečíst článek 79/3 a přeložit do sešitu.

Angličtina: 

 • Predpritomny čas, opakování slovní zásoby: colours, shapes and materials, rooms and furniture, styles of music, materials. 
 • PS 92/ 1,2,3,4  
 • (T3): Soubor "AJ9_T3_úkoly" níže
Bližší info viz. Whatsapp skupina: ZŠ Anglický jazyk 9. třída 
 • (T5): Pracovní list "AJ9_T5.jpg" níže vytisknout nebo odpovědi přepsat do školního sešitu. Úkol odevzdat na mail: klara.strnadova@zshradek.cz do 17.4
 • (T10): viz. příloha "AJ9_T10.pdf" níže
 • (T11): viz. příloha "Aj89_T11.pdf" níže

Zeměpis:  

 • Žák vypracuje krátkou prezentaci na téma Praha a její zajímavosti. (prohlídka pro kamaráda z ciziny-co navštívit,chutnat atd.) a pošlou mi ji na mail lucie.puchmertlova@zshradek.cz
 • Udělejte si poznámky z prezentace "Energetický průmysl", zeměpisné pojmy si vyhledejte v atlasu. Nafocené posílejte na  lucie.puchmertlova@zshradek.cz nebo na messenger.

 

Geologický vývoj ČR.ppt (7,6 MB) file ico 9 chemie.doc (27,5 KB) Energetický průmysl.ppt (3,6 MB) file ico AJ9_T3_ukoly.pdf (3,8 MB) Geologické dějiny Země.ppt (23,4 MB) PŘ9_T5_Třetihory a čtvrtohory.ppt (9,2 MB) file ico AJ9_T5.jpg (2,4 MB) file ico F9_T6_fyzikální veličiny 9.pdf (393,9 KB) Podmínky života.ppt (7,2 MB) file ico AJ9_T10.pdf (1,4 MB) file ico Aj89_T11.pdf (127,7 KB)