Český jazyk Viz. Bakaláři

Přírodopis: 

 •  PS str.41- mízní soustava +62/zdraví, výpisky Dýchací soustava z učebnice
 • T4: prac.sešit  str. 42,43    
 • T5: výpisky podle učebnice smyslové orgány, PS str. 52
 • T6: nervová soustava - výpisky podle prezentace "nervova soustava.ppt" níže  + PS str. 49
 • T7: Ps str. 50 a 54
 • T8: PS str. 53+ odpovědi: 1. co je: daltonismus, krátkozrakost, dalekozrakost
                                    2. k čemu se používají spojky, k čemu rozptylky
 • T9: výpisky podle prezentace "hormonální soustava.ppt" níže + PS str. 55    
    Dějepis:  
 • Průmyslová revoluce, Průmyslová revoluce v českých zemích -výpisky.
 • Zpracovat referát, jako ročníkovou práci -na téma "Čechy v době 18. - 19. století ( 20 slidů mimo úvod a závěr.  Zpracovat v prezentačním nebo textovém editoru.) termín do konce dubna 2020.  

Zadané referáty zaslat na email vyučujícího vladimir.janovec@zshradek.cz

Pokud chce někdo téma na referát požádá e-mailem. 

Informatika: Dodělat si vlastní webové stránky na portálu www.estranky.cz

Fyzika:

T6: viz. příloha "F8_T6_fyzikální veličiny 8.pdf" níže

Německý jazyk: 

 • Žáci si vypíší nová slovíčka v učebnici na str. 35 (L3) + naučit, kdo zvládne zkusí zjistit i výslovnost na internetu.
 • NJ (8.A)- 23.3.
 1. 1.      Vyčasuj do školního sešitu sloveso“ kaufen“- kupovat! 
 2. Přeložte do sešitu text v učebnici na straně 35- „Beim Uhrmacher“ (používejte fráze pod slovíčkama)

Vypracované zasílejte na mail lucie.puchmertlova@zshradek.cz nebo na messenger, děkuji.

 • (8.B / T2) přečíst článek na str. 34-35 Ein Geschenk a přeložit. Český překlad ofotit a zaslat ke kontrole na adresu milena.jarosova@zshradek.cz
 • (8.B / T3) Prezentace k Velikonocům v němčině - maximálně 3 snímky
 • (8.B / T4) zapiš do sešitu cv. 1, 2 / str. 198
 •  (8.B / T5) Přepiš do sešitu str.198/cv.4, 5.
 • (8.B / T6) Zopakuj si předložky se 3. pádem na str. 36 a napiš cvičení na str. 36 /dole/.    
 • (8.B / T7) Zopakovat předložky se 4.p. str. 37 a napsat cvičení str.39/ 7
 • (8.B / T8) Přečíst 43/cv.1 a do sešitu zapsat tabulku cv.3 /pomocí přečteného článku/ 
 • (8.B / T9) str.199/ cv. 6, 7.
 • (8.B / T10) str.199/ cv.9
 • (8.B / T11) str.43/ cv.1/ I. přeložit do češtiny 
 • (8.B / T12) str. 199/ cv. 10
Anglický jazyk: 
 • datum, min. čas prostý, měsíce v roce
 • PS 28/1, 2,3, 4, 5,6
 • (T3): Soubor "AJ8_T3_úkoly" níže

Bližší info viz. Whatsapp skupina: ZŠ Anglický jazyk 8.třída      

 • T5: Pracovní list "AJ8_T5.jpg" níže vytisknout nebo odpovědi přepsat do školního sešitu. Úkol odevzdat na mail: klara.strnadova@zshradek.cz do 17.4.
 • (T10): viz. příloha "AJ8_T10.pdf" níže
 • (T11): viz. příloha "Aj89_T11.pdf" níže

Zeměpis: 

 • Žáci si přečtou text v učebnici na str.38. (Francie)
 • Udělejte si poznámky z prezentace "Velká Británie" a písemně odpovězte na otázky na konci, zeměpisné pojmy si vyhledejte v atlasu. Nafocené posílejte na  lucie.puchmertlova@zshradek.cz nebo na messenger.

Chemie: 

 • (T1) PS str. 36,38
 • (T2) poslat na školní mail aneta.cadova@zshradek.cz zpracované uč.str. 60/cv.1,2,3,6 podle prac.listu níže "chemie 8.doc" zapsat do sešitu 
 • (T3): prac.sešit str. 53/1,2
 •  (T4): PS str.65,66 
 • (T5): podle prezentace "CH8_T5_hydroxidy"
 • (T6): výpisky alkalické kovy  str. 58
 • (T7): PS str. 54/1   PS str. 37/1,2
 • (T8): Viz. níže "Ch8_T8_prac.list.pdf" - opakování názvosloví

 Matematika: (na FB založena skupina "Matematika 8": Konzultace, streamování, řešení)

 • T1: Vyřešit rovnice z papíru str.100 / cv.4 až str. 101/cv.9 do pátku 20.3.
 • T2: Vyřešit rovnice z papíru str.102 / cv.10 až str. 103 / cv.12 celé do pátku 27.3.
 • T3: viz. soubor "M8_T3_Pythagortova věta příklady" níže.
 • T4: viz. soubor "M8_úkoly_T4.pdf"
 • T5: viz. soubor "M8_T5_příklady opakování.pdf" příklady jen do A12!
 • T6: Délka kružnice, obvod kruhu (PS 187-189 / A1 - A5, B-C příklady dobrovolně)
Výklad: https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM

Obsah kruhu (PS 190 - 193 / A1-A10, B-C příklady dobrovolně)
Výklad: https://www.youtube.com/watch?v=cVxPRo0Aelo
Viz. příloha M8_T6_3díl.pdf

Pracovní sešit 3.díl si můžete vyzvednout v pondělí 27.4. od 8:00 do 12:00 ve škole!

Žádosti o konzultace a výsledky zpracovaných úkolů (foto) posílejte na milena.jarosova@zshradek.cz nebo david.rychly@zshradek.cz nebo se připojte do skupiny "Matematika 8" na FB.

  

file ico M - Rovnice_příklady (2,1 MB) file ico 8- chemie.doc (27,5 KB) Velká Británie.ppt (11,3 MB) file ico M8_T3_Pythagorova věta příklady (397,0 KB) file ico AJ8_T3_ukoly.pdf (4,2 MB) file ico M8_úkoly T4.pdf (532,7 KB) file ico M8_T5_příklady opakování.pdf (1,5 MB) CH8_T5_Hydroxidy.ppt (959,5 KB) file ico AJ8_T5.jpg (2,4 MB) Nervová soustava.ppt (2,3 MB) file ico M8_T6_3díl.pdf (1,6 MB) file ico F8_T6_fyzikální veličiny 8.pdf (392,7 KB) file ico Ch8_T8_Prac.list.pdf (388,0 KB) file ico RAKOUSKO-osmisměrka.pdf (208,4 KB) Hormonální soustava.ppt (4,7 MB) file ico AJ8_T10.pdf (1,7 MB) file ico Aj89_T11.pdf (127,7 KB)