Matematika:
Upozornění pro žáky 7. A a 7. B : V pondělí 4. května od 8,30 do 11,30 hod si můžete do školy přijít pro pracovní sešity z matematiky č. 3. 
 •  (7.A / T1) PS str.145-146 / A1,2,3,4,5
 • (7.A / T2) str.146-147   A-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, B-13
 • (7.A / T3) str.157-158  A-1, 2, 3, 4, 5, 6
 • (7.A / T4) Zopakuj přímou úměrnost z 5. třídy- můžeš i na youtube a vypočítej zadané příklady. Viz. příloha "PU_příklady_T4" níže. 
 • (7.A / T5) Opakování zlomků a vypočítej zadané příklady. Viz. příloha "M7A_T5.pdf"
 • (7.A / T6) Zopakuj si objem kvádru a vyřeš příklady z přílohy "M7a_T6.pdf"
 • (7.A / T8): PS č. 3 - str.239/ A-1, 2, 3, 4, 5. Kdo ještě nemá sešit tak dole podle přílohy "M7a_T8.pdf".
 • (7.A / T9): zopakovat objem a povrch krychle a příklady viz. příloha    "Krychle.pdf"
 • (7.A / T10): 200 / A-4, A-5 , 201 / A-10, A-11, 203 / 1
 • (7.A / T11): str.245/ A-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
 • (7.A / T12): str. 246/ A-8, A-9, A-10, A-13, A-14, A-17.
 • (7.A / T13): příklady pro žáky, kteří nechodí do školy viz. příloha "M7A_T13_ukoly.pdf"
 • (7.A / T14): příklady pro žáky, kteří nechodí do školy viz. příloha "M7A_T14.pdf"
 • (7.A / T15): příklady pro žáky, kteří nechodí do školy viz. příloha "M7A_T15.pdf"
 Ofocené vypočítané příklady zasílejte ke kontrole na milena.jarosova@zshradek.cz

 

(7.B) PS: 1.  Početní  výkony s kladnými  a zápornými  čísly (závorky,  pořadí  početních výkonů,  porovnávání  

     čísel, číselná osa, slovní úlohy)         

                -  celá čísla

              -  desetinná čísla

              -  zlomky              

2.  Poměr– základní  tvar poměru, úpravy poměru

                    - rozdělení  celku  v daném  poměru

                  - zvětšování , zmenšování v daném poměru

                  - slovní úlohy

   3. Soustava souřadnic, souřadnice bodu

K opakování  využít  PS (pracovní  sešity 1. a 2. díl), učebnice

Písemný úkol – PS  2. díl – str. 92, 99, 108, 109, 110, 130, 138, 144

                           - PS 2. díl  - všechny příklady A (str. 85 – 157, str. 158/př. 5,6

Učivo  i  úkoly najdete  v  příloze. Úkoly posílejte hned  po vypracování na adresu skolahradek@seznam.cz Dodržujte  termíny.    

Další  písemné úkoly  – viz. BAKALÁŘI

T6: viz. příloha "M7b_T6_Jednoduché slovní úlohy.pdf" níže   

T8: viz. příloha "M7b_T8_příklady na opakování.pdf" níže

T13: příklady viz. příloha "M7B_T13_ukoly.pdf"   

 Český jazyk, Přírodopis: viz. Bakaláři

Dějepis: 

 • T1: Celá husitská reformace - Husitské Války, Basilejská Kompaktáta - Výpisky z tématu bude test.
 • T2: Zpracovat referát, jako ročníkovou práci -na téma "Český stát ve středověku" od Knížecích Přemyslovců do Jagellonců včetně.) 20 slidů mimo úvod a závěr.  Zpracovat v prezentačním nebo textovém editoru. termín do konce dubna 2020.
 • T3: Zpracovat referát, jako ročníkovou práci -na téma "Český stát ve středověku" od Knížecích Přemyslovců do Jagellonců včetně.) 20 slidů mimo úvod a závěr.  Zpracovat v prezentačním nebo textovém editoru. termín do konce dubna 2020.    

Zadané referáty zaslat na email vyučujícího vladimir.janovec@zshradek.cz

Pokud chce někdo téma na referát požádá e mailem.

Německý jazyk: 

 • Zopakovat si veškerou slovní zásobu a časování slovesa "haben"-mít.
 • úkol níže: "NJ (7)- 23.3."

Anglický jazyk: 

 • Slovní zásoba PS 105/ adjectives
 • PS 74/ cv 1,2,3,4
 • Gramatika- 2. Stupeň přídavných jmen 
 • Bližší info viz. Whatsapp skupina: ZŠ Anglický jazyk 7.třída
 • Vytisknout nebo přepsat do sešitu "stranka AJ", viz. níže.
 • Vypracujete do pracovního sešitu str 74/ 3,4 a 75/ 7,8
 • Nová slovní zásoba PS str. 105/ Animals
 • Opsat do slovniku, naučit psát i říkat 
 • PS str. 76/1,2
 • (T3): Soubor "AJ_4AB_T3_úkoly" níže
 • (T5): Pracovní list "Aj7_T5.pdf" níže vytisknout nebo odpovědi přepsat do školního sešitu. Úkol odevzdat na mail: klara.strnadova@zshradek.cz do 17.4.
 • (T10): viz. příloha "AJ7_T10.pdf" níže
 • (T11): viz. příloha "Aj7_T11.pdf" níže

Zeměpis: 

 • Žáci si udělají poznámky do sešitu z prezentace BRAZÍLIE.
 • úkol níže: "Ze (7)-23.3."

Přírodopis: 

 •  zpracovat otázky podle prac.listu "7. Odpověz do sešitu.doc" níže
 • T4: prac.sešit str. 33,34,35    
 • T5: zkontrolovat PS 25-34 (jestli se vše splněno)- neposílat. Poslat str.48, 62 
 • T6: listnaté stromy a keře PS str. 49 
 • T7: do sešitu výpisky pryskyřníkovité a brukvovité + PS st. 50 a 51
 • T8: výpisky čeleď: růžovité + PS str. 52
 • T9: výpisky čeleď . miříkovité + Ps str. 54 

Fyzika:

T6: viz. příloha "F7_T6_fyzikální veličiny 7.pdf" níže

 

 

file ico Učivo a úkoly matematika 7B (47,7 KB) Brazílie - země protikladů.ppt (7,5 MB) file ico 7. Odpověz do sešitu.doc (347,0 KB) file ico NJ (7)- 23.3. (12,0 KB) file ico Ze (7)-23.3. (12,0 KB) file ico AJ7_T3_ukoly.pdf (5,7 MB) file ico PU_příklady_T4.pdf (170,0 KB) file ico M7A_T5.pdf (407,1 KB) file ico Aj7_T5.pdf (3,8 MB) file ico M7a_T6.pdf (355,8 KB) file ico M7b_T6_Jednoduché slovní úlohy.pdf (410,8 KB) file ico F7_T6_fyzikální veličiny 7.pdf (385,5 KB) file ico M7a_T8.pdf (397,9 KB) file ico M7b_T8_příklady na opakování.pdf (564,3 KB) Asie-úvod.ppt (938,5 KB) file ico Krychle.pdf (441,9 KB) file ico AJ7_T10.pdf (1,7 MB) file ico Aj7_T11.pdf (310,1 KB) file ico M7A_T13_ukoly.pdf (517,6 KB) file ico M7B_T13_ukoly.pdf (294,8 KB) file ico M7a_T14.pdf (173,7 KB) file ico M7A_T15.pdf (401,5 KB)