ČJ: viz. Bakaláři

VOZ: T4: str.40/1 

Fyzika:

T6: viz. příloha "F6_T6_převody všeobecně.pdf" níže

Přírodopis: 

T2:  výpisky do sešitu Pavoukovci+ úkoly v PS

T3: prac.sešit str.59,60

T4: prac.sešit str. 43,44

T5: výpisky podle prezentace "PŘ6_T5_Hmyz", PS str.52

T6: Výpisky podle prezentace "Motýli.ppt" níže + PS str. 50 a 51

T7: do sešitu výpisky brouci  str. 86-88 + PS str. 52 a53

T8: výpisky z prezentace "Rovnokřídlí.ppt" níže + PS str. 48  

T9: výpisky podle prezentace - "vážky, stejnokřídlí, vši.ppt" níže +PS str. 46   

Dějepis: 

 • T1: Opakovací test bude Celý Starověk včetně Ameriky .
 • T1: Dopracovat Starověk v Americe Olmékové, Mayové, Mochikové.   
 • T2: Zpracovat referát  na téma Starověk (Nezahrnovat Řecko a Řím) formu zpracovat dle své volby, termín do konce dubna 2020.  
 • T3: Zpracovat referát  na téma Starověk (Nezahrnovat Řecko a Řím) formu zpracovat dle své volby, termín do konce dubna 2020. 

Anglický jazyk: 

 • (T1) Appearance, clothes - vocabulary
 • (T2) WORKBOOK p. 20, 21, 22
 • (T3) soubor "Úkoly AJ pro 3.týden" níže
 • (T4) AJ – WORKBOOK p. 28/4, 5
 • (T5) s. 29 WORKBOOK 
 • (T6) viz. soubor "Aj6_T6.pdf" níže.
 • (T7) AJ – Workbook p. 30/1,4 a 31/5
 • (T8) workbook 31/6 + 32/1,3 + slovíčka. Viz. příloha "Aj6_T8.jpg" 
 • (T9) AJ – WORKBOOK 33/5,6 + 34/1,3 
 • (T13) viz. soubor "Aj6_T13.pdf" níže.

Zeměpis: 

 • Žáci si udělají poznámky do sešitu z prezentace PEDOSFÉRA.
 • Úkol níže: "Ze (6)- 23.3..doc"

Matematika:

I. Desetinná čísla - sčítání a odčítání, násobení a dělení, aritmetický  průměr, slovní  úlohy
    II. Dělitelnost       - znaky  dělitelnosti pro  č. 2,3,4,5,6,8,9,10

                         - dělitel, násobek

                         - prvočíslo,  číslo  složené

                         - rozklad čísla na součin prvočísel

                         - nejmenší společný  násobek,  největší společný dělitel

III. Úhel             - popis, označení úhlu

                         - úhel ostrý, pravý, tupý, přímý

                         - přenášení  úhlu

                         - osa  úhlu
K opakování použít PS (pracovní sešit) – I. díl, II. díl, učebnice

Domácí úkol – písemný:

1.  Test – PS 2. díl – str. 91 - celý

                             - str. 125 - celý

                             - str. 147/př. 1,3,4,5

2.  PS 2. díl -  str. 85 – 131 - všechny příklady A

T6: viz. příloha "M6_T6_Jednoduché slovní úlohy.pdf" níže

T8: Na str.  166 – 167 jsou příklady na  opakování  základního  učiva.  Příloha "M8_T8_Úhel -  převody jednotek" níže.

Opět po vyřešení ( i s výpočty) pošlete na adresu  skolahradek@seznam.cz

T11: Viz. příloha "M6_T11_Povrch  krychle, kvádru.pdf", níže

T13: Viz. příloha "Rozdělení  trojúhelníků rovnostranný,rovnoramen trojúhelník.pdf"

 

Učivo k opakování, úkoly  i  novou  látku najdete v přiloženém  dokumentu a v  prezentacích níže. Pracujte průběžně a  úkoly  po  vypracování hned posílejte na adresu skolahradek@seznam.cz

 Dodržujte termíny odevzdání úkolů.  

Další  písemné úkoly  – viz. BAKALÁŘI

  

PEDOSFÉRA (1).ppt (2,9 MB) file ico obrazek z učebnice.jpg (1,5 MB) file ico stranka AJ.JPG (1,8 MB) file ico Aritmetika 6 úkoly.docx (16,9 KB) file ico Geometrie 6 učivo a úkoly.docx (442,2 KB) úhel (190,9 KB) Velikost úhlu (170,3 KB) file ico Ze(6)-23.3..doc (11,5 KB) file ico Úkoly AJ pro 3.týden (189,0 KB) PŘ6_T5_Hmyz.ppt (6,7 MB) file ico Aj6_T6.pdf (314,4 KB) Motýli.ppt (5,6 MB) TROPICKÝ DEŠTNÝ LES-prales,džungle.ppt (780,0 KB) file ico M6_T6_Jednoduché slovní úlohy.pdf (410,8 KB) file ico F6_T6_převody všeobecně.pdf (597,8 KB) rovnokřídlí.ppt (1,7 MB) file ico M8_T8_Úhel - převody jednotek.pdf (432,1 KB) file ico Aj6_T8.jpg (84,8 KB) Vážky, stejnokřídlí, vši.ppt (9,1 MB) file ico M6_T11_Povrch krychle, kvádru.pdf (687,7 KB) file ico Aj6_T13.pdf (761,9 KB) file ico Rozdělení trojúhelníků rovnostranný,rovnoramen trojúhelník.pdf (683,9 KB)