Vypracované úkoly posílejte na WhatsApp 4. A, 4. B nebo

ČJ - iveta.kostovova@zshradek.cz, h.vimrova@seznam.cz

M - vladimir.janovec@zshradek.cz

AJ - klara.strnadova@zshradek.cz

PŘ, VL a VV - jiri.holub@zshradek.cz nebo andrea.kasakova@zshradek.cz

 

Úkoly pro týden 22. 6. - 26. 6. (pro žáky, kteří pokračují v distančním studiu doma) - úkoly posílejte NEJPOZDĚJI do pátku 26. 6. 2020

Český jazyk

- Kdo ještě nedal ke kontrole čtenářský deník, dodat během tohoto týdne.

- sledovat pořad Učítelka

- čtení vlastních knih

 

Úkoly pro týden 15. 6. - 19. 6. (pro žáky, kteří pokračují v distančním studiu doma) - úkoly posílejte NEJPOZDĚJI do pátku 19. 6. 12, 00 hod.

Vlastivěda  a výtvarná výchova 

 Život v Čechách před tisíci lety – opakování. 

Úkol:

Napiš si svůj „středověký jídelníček“ a uvedené potraviny nakresli.

 

Přírodověda a výtvarná výchova

Ekosystém park, potok, řeka a okolí lidských obydlí - opakování 

Úkol:

Popiš „nebezpečné chování člověka v těchto ekosystémech“ a nakresli, co do přírody nepatří. 

 

Anglický jazyk

viz. Přílohy AJ1 15.-19.6. a AJ2 15.-19.6.

 

Český jazyk

ČJ - vypsat do sešitu nebo na papír všechny řady vyjmenovaných slov

ČT - zapsat přečtenou knihu do čtenářských deníků (nebo na papír) 

 

Úkoly pro týden 8. 6. - 12. 6. (pro žáky, kteří pokračují v distančním studiu doma)

Matematika

viz. příloha (M4. 8. - 12.6.)

Český jazyk

ČJ učebnice - s. 46/ cv. 1 - text - Lesní muž - přepsat do sešitu nebo na papír + ve třech prvních větách určit slovní druhy (čísly 1-10) 

Čítanka TAKTIK - s. 116-117 - přečíst a vypracovat cvičení na s. 117/ 1, 2 a 3

Vlastivěda  

„Za dávných časů“ a „České království za vlády Přemyslovců“ – opakování. 

Úkol:

Vylušti křížovku a tajenku v pracovním sešitě:

–        strana 4 cv. 3

–        strana 16 cv. 10

Přírodověda a výtvarná výchova

České řeky - opakování

Úkol:

Překresli si do pracovního sešitu na domácí úkoly přiloženou křížovku a dle obrázků tuto křížovku a tajenku vylušti viz. příloha (PŘ-tajenka).

Úkoly zasílejte buď na WhatsApp 4. A a 4.B, popřípadě na email: jiri.holub@zshradek.cz a andrea.kasakova@zshradek.cz do pátku tj. 12. června 2020.

 

 

Úkoly pro týden 1. 6. - 5. 6. (pro žáky, kteří pokračují v distančním studiu doma)

Vlastivěda

Pracovní sešit str. 20, cv. 1 a cv. 3.

Přírodověda a výtvarná výchova

1.Vyber (napiš), co patří do živé přírody:

pískovec, potkan obecný, ještěrka zelená, rubín, vápenec, jírovec maďal, čedič, drozd zpěvný, ametyst, slunéčko sedmitečné, mramor, sedmikráska chudobka, hřib hnědý

2. Z daného seznamu vyber jeden objekt ze živé přírody a nakresli ho.

Úkoly zasílejte na WhatsApp 4.A a 4.B, popřípadě na email: jiri.holub@zshradek.cz a andrea.kasakova@zshradek.cz do pátku 5.6.

Český jazyk

Čítanka (TAKTIK) s. 115

ČJ učebnice s. 102/ 8a - napiš podle vzoru do sešitu nebo na papír

VZOR: Moji milí kamarádi(páni)!

Matematika

viz. Příloha (M 1. 6. - 5. 6.)

 

Úkoly pro týden 25. 5. - 29. 5. (pro žáky, kteří pokračují v distančním studiu doma)

Český jazyk

Čítanka (TAKTIK) s. 112 - 113 přečíst + s. 114/ cv. 2, 3 vypracovat

ČJ učebnice s. 102/ 7 - přepiš věty do sešitu nebo na papír + urči slovní druhy v prvních třech větách

Vlastivěda a Vv

Korunovace králů probíhala jako slavnostní ceremoniál, při kterém byla budoucímu panovníkovi na posvátném místě vložena na hlavu koruna a do ruky žezlo, jablko, prsten a meč - KORUNOVAČNÍ KLENOTY.

Úkoly:

1. Vyber nejméně 2 korunovační klenoty a nakresli je podle vlastní fantazie.

2. Víš, jak se nazývá nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů? (Je zasvěcena sv. Václavu.)

Přírodověda

Pracovní sešit - s. 27/ cv. 3

Matematika

viz. Příloha (M - domácí úkoly od 27. 5. do 2. 6.)

 

 

Úkoly pro týden 18. 5. - 22. 5.

Český jazyk + Vlastivěda + VV

Kronika třídy - vytvoříme knihu jako středověcí kronikáři

Úkol: Nejdříve sepiš krátký text o některé události vaší třídy (školní výlet, soutěž, exkurze apod.). Přepiš text krasopisně na papír, text doplň barevnou iniciálou (iniciála je zdobené počáteční písmeno) nebo dalšími obrázky. Pro inspiraci se podívej do PS na str. 12.

Na druhou stranu napiš dva významné kronikáře (K......, D......).

Přírodověda + VV

Vlastnosti látek

Úkol: Změř a doplň zjištěné údaje a měřidlo, které jsi použil. Pokud nemáš doma měřidlo, proveď odhad.

1. Jak vysoký je tvůj psací stůl?

2. Kolik váží tvůj penál?

3. Kolik je dnes venku stupňů Celsia?

4. Jak dlouho ti trvá cesta z postele k domovním dveřím?

Vyber jedno měřidlo a nakresli ho. Napiš jeho základní jednotku.

Matematika

viz. Příloha (Matematika - 18. 5. .- 25. 5. 2020) - vypočítat a udělat zkoušku

Anglický jazyk

viz. Příloha (AJ - 18. - 22. 5. 2020) - úkol vypracujte do školního sešitu

 

Úkoly pro týden 11. 5. - 15. 5.

Český jazyk

ČJ učebnice - s. 49/ 2 - pouze přepsat doplněné cvičení do sešitu nebo na papír

Čítanka Taktik - s. 108-110 (přečíst) + s. 110/ 1, 2, 3, 4 (vypracovat)

Anglický jazyk

1) Přelož do školního sešitu: pes, penál, škola, batoh, počítač, tričko, kolo, rýže, vejce, hruška.

2) Odpověz na otázky. POZOR! Odpovídej celou větou:

a. What is your name?

b. How old are you?

c. What is your favourite colour?

Matematika

- sledovat pořad Učítelka a procvičovat numeraci

Vlastivěda a VV

Staré pověsti české

Úkol: Vyber jednu část ze starých českých pověstí a nakresli ji jako komiks. Příběh rozděl nejméně do 3 obrázků.

KOMIKS = Řada obrázků, které vyjadřují příběh. Slova a myšlenky postav se zapisují do "bublin".

Přírodověda a VV

Úkol: Vyraž na procházku do přírody a pozoruj kvetoucí stromy. Najdi alespoň 5 druhů a napiš jajich názvy. Jeden druh vyber a nakresli.

 

Úkoly pro týden 4. 5. - 7. 4.

Anglická jazyk

Na papír nebo čtvrtku nakresli postavu maminky a popiš části jejího těla (jen ty, které znáš).

Český jazyk

ČJ učebnice s. 93/ 2d - věty přepsat do sešitu nebo na papír

ČT Taktik s. 107 po přečtení básničky vyznačit (podtrhnout) různými pastelkami rýmy (např. chlapeček a paleček - podtrhni červeně, vykoupali a kolébali - podtrhni zeleně...)

Matematika

- viz příloha: M 4. tř. od 4. do 7. května

Vlastivěda a VV

Pravěk - vývoj člověka dělíme do několika období.

Úkol: Napiš, do jakých období dělíme pravěk. Nakresli některé nástroje nebo zbraně, které se v pravěku používaly.

Přírodověda a VV

Přesnou teplotu můžeme měřit teploměrem.

Úkol: Nakresli venkovní teploměr (celkem 3krát) a do nich zakresli červenou barvou teplotu vody ve stupních Celsia, kdy voda je skupenství:

1) pevném

2) kapalném

3) plynném

 

Úkoly pro týden 27. 4. - 30. 4.

Matematika

1) Vypočítej obvod jedné místnosti ve vaší domácnosti. Půjč si metr od tatínka a proveď měření. Údaje zapiš a vypočítej obvod v centimetrech a následně převeď na metry a centimetry.

Uveď o jaký rovinný útvar se jedná podle zjištění z měření.

2) Půjč si sklenici od maminky, obrať ji dnem vzhůru a obkresli do sešitu. Měla by ti vzniknout kružnice. Vezmi si pravítko nebo kružítko, zjisti její průměr a poloměr. Údaje zapiš.

3) Je jaro a na zahradě je plno práce. Na záhoně je plevel a ty pomáháš babičce s pletím. Záhon je ve tvaru obdélníku.

Strana a = 359 cm, strana b = 473 cm. Vypočítej obsah záhonu ve tvaru obdélníku.

Úkoly pošlete na email vladimir.janovec@zshradek do čtvrtka 30. dubna.

Český jazyk

ČJ uč. s. 94/ 4a - přepsat věty do sešitu nebo na papír

Čítanka Taktik - s. 104 - 106 přečíst + s. 106/ 1 Najít slova rodu ženského a středního a zařadit ke vzorům. Kdo chce, může zkusit i rod mužský.

Úkoly posílejte na WhatsApp 4. A a 4. B, popř. na email: h.vimrova@seznam.cz, iveta.kostovova@zshradek.cz do čtvrtka tj. 30. dubna 2020.

Anglický jazyk

1) Zopakovat abecedu a ústně vyhláskovat slova: house, doll, bag, aunt, sister, six, seven, family, milk

2) Přelož do školního sešitu

opice, slon, žirafa, žába, tučňák, papoušek, had, lev

Hotové úkoly odeslat na mail: klara.strnadova@zshradek.cz nebo do soukromé zprávy na WhatsApp.

Vlastivěda a Vv

Praotec Čech došel pod horu... a rozhodl se zde zůstat. Zemi pak lidé pojmenovali jeho jménem - Čechy.

Úkol: Nakresli tuto horu a napiš její název.

Přírodověda a Vv

Úkol: Nakresli nástěnné hodiny (celkem 3x) a do nich zakresli:

1) jednu hodinu a dvacet pět minut

2) deset hodin a čtyřicet minut

3) čtyři hodiny a pět minut

Úkoly zasílejte buď na WhatsApp 4. A a 4. B, popř. na email: jiri.holub@zshradek.cz a andrea.kasakova@zshradek.cz do čtvrtka tj. 30. dubna 2020.

 

 

Úkoly pro týden 20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

- ČJ učebnice - s. 98/ 8b - pouze přepsat věty do sešitu nebo na papír

- Čítanka Taktik - s. 103

4. A - zapsat knihu do čtenářského deníku

4. B - Čítanka Taktik s. 38 - 39

Přírodověda a Vv

PS s. 32/ 1 - Zopakuj si, jak vzniká řeka a jaké jsou její části. Nakresli vlastní krajinu a v ní řeku se všemi jejími částmi (pramen, horní tok, střední tok, dolní tok, přítok, soutok, ústí).

Vlastivěda a Vv

Zopakuj si, co víš o Přemyslovcích. V PS na s. 11/ 3 je vyobrazen jejich erb. Inspiruj se jím, vymysli a nakresli vlastní erb.

Úkoly zasílejte na WhatsApp 4. A nebo  4. B, popř. na e-mail: jiri.holub@zshradek.cz a andrea.kasakova@zshradek.cz - do pátku 24. dubna 2020.

 Matematika

- průběžné procvičování násobilky

- viz. příloha - Domácí cvičení - M 4. roč.

 

Úkoly pro týden 14. 4. - 17. 4.

Český jazyk

- Pravopisné pětiminutovky s. 44

- ČJ učebnice - s. 98/ 8a - přepsat do sešitu nebo na papír

- Čítanka (Taktik) - s. 96 - 98 přečíst + s. 99 vypracovat

Anglický jazyk

1. přelož: my jsme, oni jsou, ty nejsi, on není, ona je, vy nejste, já nejsem

2. přelož: babička, táta, bratr, strýc, děda, bratranec, máma, sestřenice

Vlastivěda

Slované si stavěli domy - polozemnice.

Úkol - nakresli a popiš tuto polozemnici.

Přírodověda

Planeta Země se skládá z několika vrstev, které na sebe navazují.

Úkol - nakresli a popiš vrstvy planety Země.

Úkoly z VL a PŘ zasílejte buď na WhatsApp 4. A a 4. B, popř. na e-mail: jiri.holub@zshradek.cz do pátku, tj. 17. dubna 2020.

Dobrovolný úkol z VV:

Jarní obrázek pro klienty Domova Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov.Nakresli obrázek s jarními motivy (např. květiny, motýli, mláďata,...). Použij malou čtvrtku nebo papír a jakékoliv barvy, které máš doma. Do pravého dolního rohu napiš své křestní jméno a třídu. Hotový výkres vhoď nejpozději do neděle 19.4. do schránky vedle vchodu do ZŠ. Vaše obrázky předáme pracovníkům Domova Harmonie, kteří jimi vyzdobí chodby tohoto zařízení.

 

 

 

Úkoly pro týden 6. 4 .- 9. 4.

Český jazyk

- nakreslit sluníčko, které bude mít osm paprsků - dovnitř napsat slovo VELIKONOCE a k paprskům připsat, co vás napadne k danému tématu - viz. Příloha 6. 4. úkol z ČJ - vypracovaný úkol poslat do 9. 4. dle předchozích týdnů (na e-mail nebo WhatsApp)

- sledovat UčíTelka ČT2 + edu.ceskatelevize.cz + průběžně procvičovat pravopisné jevy na skolakov.eu

Matematika

 - opakování násobilky, převody jednotek - délky, hmotnosti, času, objemu , dle cvičení v učebnici libovolné zadání. Sledovat UčíTelka čt 2.

 

Úkoly pro týden 30. 3. - 3. 4.

Český jazyk: 

- Pravopisné pětiminutovky - pouze s. 43 (kdo má stranu 43 hotovou, vypracuje s. 46)

- Čítanka Taktik - s. 88 - 89 (přečíst) + vypracovat s. 91

4. B: Vypracované úkoly poslat do 3. 4. 2020 na e-mail: h.vimrova@seznam.cz nebo na WhatsApp.

Matematika:

- průběžné opakování učiva - pamětné, písemné sčítání a odčítání, převody jednotek

- procvičování násobilky

Přírodověda:

 • - Nakresli na papír ( čtvrtku) svůj “ekosystém parku” a popiš nakreslené živočichy a rostliny. Vzor najdeš v PS str. 31
 • Vlastivěda:

  - Nakresli svůj hrad a vypiš hlavní znaky hradů: strážní věž, hradby, hradní nádvoří, studna, obytná věž, padací most....vzor najdeš v PS str. 12

  Vypracovaný úkol z PŘ, VL a Vv zaslat na e-mail: jiri.holub@zshradek.cz do 3.4. 2020

  Anglický jazyk:

  - Opakování učiva: barvy, čísla 0-100, dny v týdnu viz. Příloha "AJ_4AB_T3_ukoly" níže

  Přílohy vytisknout nebo vypracovat do školního sešitu. Úkoly je možno zaslat na e-mail: klara.strnadova@zshradek.cz nebo do skupiny na WhatsAppu - do 3.4.2020

   

  - doporučené stránky na procvičování učiva ČJ, M, AJ, PŘ a VL:

  skolakov.eu

  http://vseved.upol.cz/predmety.php

  www.naberanku.cz/vyukove-materialy

  www.rysava.websnadno.cz

   

  Úkoly pro týden 23. - 27. 3.

  Český jazyk:

  - Pravopisné pětiminutovky s. 46

  - Čítanka Taktik - s. 43 (platí pro 4. B), s. 84 - 87 (platí pro 4. A)

  Matematika:

  - str. 59   Opakování geometrie a průběžné opakování násobilky termín do 27. 3.

  Anglický jazyk:

   - PS 52/2
            53/ 3
  Nová slovní zásoba - Dny v týdnu viz. Příloha
  -slovíčka opsat do slovníku 
  - naučit psát i říkat

  Vlastivěda:

  Stránky z učebnice níže: (V1,V2,V3.jpg)
  - Život v Čechách před 1000 lety
  - hrady ve středověku
  - rozdělení společnosti
  - románský styl

  Přírodověda:

   Ekosystém potok a řeka PS 32/ 1,2 a 33/ 4,5,6 (Obrázky níže P1 až P5)

   

  Úkoly pro týden 16. - 20. 3.

  Český jazyk:

  - pokračovat v pravopisných pětiminutovkách (2 sloupečky denně)

  - uč. s. 95 - 102 (ústně)

  Matematika: 

   - Sčítání, odčítání a zaokrouhlování čísel nad milion. Násobení dvojciferným číslem a dělení velkých čísel jednociferným číslem. Převody jednotek délky, hmotnosti, času, a objemu hl, l, ml.

  Přírodověda:  

  • Úkol: Opakování ekosystém rostliny a živočichové v parku 
  • UČ str. 30/ cv 3, str. 31/ cv 1,2,3,4

  Vlastivěda: 

  • Přemyslovská knížata: Václav a Boleslav, Slavníkovci, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Vratislav II.
  • PS str. 11/ cv. 1,2,3 k samostudiu využít učebnice a internet
  • PS str. 12/ 2, str. 13/ 4,5,6
  Anglický jazyk: 
  • Opakování slova být ( ústní + padnou formou)
  • Slovní zásoba 6.lekce
  • PS 51/ 2 - vyber a napis správná slov do vět
  • UČ 41- Find and answer. Odpověz na otázky do školního sešitu. Odpovědi najdeš na obrázku v učebnici. 

   

    

  file ico AJ_dny v týdnu.jpg (1,3 MB) file ico V1.jpg (1,6 MB) file ico V2.jpg (1,7 MB) file ico V3.jpg (1,4 MB) file ico P1.jpg (1,5 MB) file ico P2.jpg (1,5 MB) file ico P3.jpg (1,8 MB) file ico P4.jpg (1,7 MB) file ico P5.jpg (1,6 MB) file ico AJ_4AB_T3_úkoly (2,8 MB) file ico 6. 4. úkol z ČJ (66,0 KB) file ico Domácí cvičení - M 4.roč. (67,7 KB) file ico M 4.tř. od 4. do 7. května (425,3 KB) file ico Matematika 18. 5. - 22. 5. 2020 (137,7 KB) file ico AJ - 18. - 22. 5. 2020 (3,7 MB) file ico M - domácí úkol od 27. 5. do 2. 6. (245,1 KB) file ico M 1. 6. - 5. 6. (2,0 MB) file ico PŘ-tajenka (108,4 KB) file ico M4. 8.-12.6. (438,0 KB) file ico AJ1 15.-19.6. (3,1 MB) file ico AJ2 15.-19.6. (1,8 MB)