Úkoly pro 3. třídy na týden 22. 6. - 26.6.

 Čj - učebnice str. 130/9, 10, 11

     - str. 131/ 12, 14, 15

 M - opakování a procvičování probraného učiva

 Aj - opakování slovní zásoby - učebnice str. 32, 39

     - čtení a překlad - str. 33, 37

     - čísla do 20 - opakování

 Prv - učebnice str. 68 - 71

       - PS - 54 - 57

 Hravá čítanka - do konce

Úkoly pro 3. třídy na týden 15. 6. - 19.6.

 Čj - učebnice str. 124/1, 2, 3

                           128/1

                           130/7

M - opakování učiva - malá násobilka, písemné sčítání a odčítání

                            - rýsování - bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovinné útvary

Aj - 4. lekce - opakování

     - učebnice str. 24, 25, 26, 29

Prv - učebnice str. 66, 67

       - PS - str. 52, 53 

Úkoly pro 3. A, 3. B na týden 8. - 12. 6. 

Čj - učebnice str. 123/1, 2
     - slovní druhy - procvičování
     - věta jednoduchá, souvětí
M - písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel - procvičování
     
Aj - 3. lekce - opakování slovní zásoby
     - učebnice str. 16, 17 - poslechové cvičení, čtení, překlad
     - Školákov - procvičování
Prv - učebnice str. 63, 64, 65
       - pracovní sešit - str. 51/4
Hravá čítanka - str. 80, 81

 

Úkoly pro 3.A a 3.B na týden 1.6. - 5.6.

Čj - vyjmenovaná slova - opakování

    - učebnice str. 122/1, 2, 4

M - učebnice str. 23/ 7, 8, 10

    - malá násobilka - procvičování

Aj - 2. lekce - opakování, poslechová cvičení, křížovka

    - učebnice str. 9

Hravá čítanka - str. 78, 79

Prv - učebnice str. 60, 61, 62

      - do sešitu napiš, jak ty sám pomáháš přírodě

 

Úkoly pro třídy 3.A a 3.B na týden 25.5.-29.5.

Čj - učebnice str. 121/1, 2, 3, 4, 5

M - učebnice str. 22/1, 2, 3, 4.   23/6

Aj - opakování 1. lekce, křížovka, poslech

Prv - učebnice str. 58, 59

       - pracovní sešit - str. 51

Hravá čítanka - str. 76, 77

 

Domácí úkoly 3. A + 3. B  na týden 18. 5. - 22. 5.

Čj - učebnice str. 120 / 1, 2, 3, 4, 5

        ofocené pravopisné cvičení

        větný rozbor

M - str. 21 / 13, 14, 15, 17, 16

Čt - str. 72, 73

Prvouka - učebnice - str. 56, 57

                - pracovní seš. str. 50

Aj - předložky on, in

      - školní potřeby

Domácí úkoly pro 3. A + 3. B   (11. 5. - 15. 5.)

Matematika - str. 19 / 6
                          str. 20 / 9, 10
                       - geometrie - opakování
Český jazyk - str. 118 / 1, 2
                       - cvičení ofocené
                      - sloh  - učebnice str. 119 / 1, 2 -popiš svou hračku
 Prvouka - str. 56 / zopakování učiva, vybrat 3 otázky a písemně na ně odpovědět
Anglický jazyk - pracovní list
Čtení - str. 70, 71

 

 

Úkoly pro 3.A,B na týden  4. 5. - 7. 5.

 Čj - str. 117/1, 2, 3

     -PP - další sloupeček

 M - str. 19/4, 5

     - str. 20/7, 8

 Prv - str. 53, 54, 55 - přečíst

 Aj - opakování - zvířata - internetový odzak

 Hrava čítanka - str. 70, 71

 Čp - přání mamince

 

Práce na týden 27.4.- 30.4. pro 3.A, B

Čj - učebnice str. 116/1, 4, 5

     - PP - 1 sloupeček

     - webové stránky Školákov

M - učebnice str. 19/1, 2, 3

     - učebnice str. 16/43

     - webové stránky Matýskova matematika

Aj - PS - str. 98

     - zvířata - opakování

     - píseň Počítáme do 20 - procvičování

Prv - učebnice str. 51, 52

       - PS - str. 49

Hravá čítanka - str. 68, 69

Čt + Vv - pohádka Malá čarodějnice, ilustrace

Úkoly 3.A,B  -  20.4 - 24.4.

Čj - ústně str. 90/2 
     - větný rozbor
     - skládání slov, vyhledávání podstatných jmen, sloves, přídavných jmen
Čt - Hravá čítanka str. 66, 67
M - písemné sčítání a odčítání
     - str. 4/18 (3. díl)
     - str. 37/ 3, 5
   
Aj - PS - str. 61
     - křížovka, opakování zvířat
     - píseň - počítání do 20
Psaní + Vv - přepis básně, ilustrace

3. A + 3. B  od 14. 4. - 17. 4.

Čj - str. 101 / 1 - ústně
               101 / 2 - písemně
               101 / 3 - ústně
      - pravopisné pětiminutovky - str. 36 - dva sloupečky
M - zadní strana desek - 2. díl učebnice čtvrtý řádek
      3. díl učebnice - str. 4 / 17 - písemně
    - procvičování pamětného sčítání na webových stránkách " Matýskova matematika" - 7. díl str. 39
    - soutěž
Čt - str. 64, 65
Aj - učebnice str. 47 - poslech
        obrázkový slovník - 6 zvířat
                         str. 47 - poslech
    - prac. seš. str. 59 / 1
                         str. 59 / 2
PRV - prac. seš. str. 47
Dobrovolný úkol z VV:

 

Jarní obrázek pro klienty Domova Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov.Nakresli obrázek s jarními motivy (např. květiny, motýli, mláďata,...). Použij malou čtvrtku nebo papír a jakékoliv barvy, které máš doma. Do pravého dolního rohu napiš své křestní jméno a třídu. Hotový výkres vhoď nejpozději do neděle 19.4. do schránky vedle vchodu do ZŠ. Vaše obrázky předáme pracovníkům Domova Harmonie, kteří jimi vyzdobí chodby tohoto zařízení.


Domácí úkoly 3. A + 3. B  od 7. 4. - 13. 4.

Prvouka - zopakuj si domácí zvířata a jejich mláďata

                - utvoř si tabulku a zapiš vždy: samec  -  samice - mládě (př. kocour - kočka - mládě)

                - nakresli aspoň 5 mláďat

Aj - 3. B - učebnice - str. 46, prac. seš. str. 58

     3. A + 3. B - téma Velikonoce - prac. seš. str. 91, 92 - vyrob velikonoční přání ( hotové přání je v učebnici na str. 69)

                          - učebnice - str. 68 - opakuj barvy, čísla ( říkej barvy vajíček a počítej podle barev a celkem)

Čt -str. 40, 41

M - Připravili jsme pro vás barevnou matematiku.

    - Kdo má možnost, může si obrázek vytisknout. Pokud nemáte možnost, nevadí. Všichni se pokusí vymyslet svou barevnou matematiku. Nevybarvené obrázky vyfoťte a pošlete. My vám je ve škole vytiskneme.

  

Úkoly  pro 3. A + 3.B  na týden 30. 3.  - 5. 4.

 

Čj - pracovní sešit str. 35

Čj - učebnice - str. 99, 100

Čt - str. 60, 61

M -  - opakování násobilky - webové stránky Škola hrou, Školákov

        - převody jednotek

        - zaokrouhlování

        - porovnávání čísel

Příklady budou zasílány průběžně.

Pr + Vv - popiš části těl rostlin

               - nakresli jarní rostliny, které teď kvetou, uveď jejich názvy - aspoň 6 (použij papír, čtvrtku, pastelky fixy...)

               - uschovej pro pozdější výstavku

               - opakuj učivo na téma obratlovci, využij str. školákov.eu - prvouka

Aj - učebnice str. 45, 46

    - pracovní sešit - 55, 57, 58

    - procvičuj slovní zásobu 6. lekce

    - využij obrázky školákov.eu

Týden 23.-27.3

Čj - učebnice do str. 97

      - Pravopisné pětiminutovky - str. 34 

      - Hravá čítanka - str. 56-59

 M - učebnice do str. 5 

Aj - učebnice str. 42, 43

     - PS str. 52-54 

Prv - učebnice str. 49

        - PS - 46

Týden 16.-20.3:

Čj - PP - do str. 33

   - slovesa - str. 88 - 90
Hravá čítanka - str. 52, 53
M - uč. str. 52 - 56 - opakování
Prv - uč. str. 46 - 48
Prv - prac. seš. str. 43 - 45
Aj - opakování učiva 5. lekce
    - učebnice str. 40, 41
    -ps - str. 51, 52 - využít CD k poslechu
 Podrobnější pokyny k samostudiu budou zaslány e-mailem rodičům.
                                            tř. uč. Veverková, Fuchsová