Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 16.3. do 20. 3. pro II. třídu:

  • ČJ - procvičovat tvrdé a měkké souhlásky, v uč. pokračovat s. 74 - 77 /podstatná jména + vlastní jména/, dokončit 1. díl PS, písanka do s. 15, každý den číst nahlas aspoň 20 min
  • M - procvičovat násobilku 2 a 3 + sčítání, odčítání zpaměti do 100, v PS - s.25, 26
  • PRV - s. 42, 43
  • AJ - opakovat barvy a čísla do 10, 5. L - nová slovní zásoba /uč. s. 38, 39/, v PS s. 36, 37 - využít k poslechu CD z PS

 (bližší info zašle vyučující do emailových zpráv rodičů)              Mgr. Jitka Piskačová

    

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 23.3. do 27. 3. pro II. třídu:

 ČJ - procvičovat podstatná jména a vlastní jména

PS – 2. díl – strana 1, 2, 3

předložky – učebnice strana 78, 79 (opakování)

písanka dodělat do strany 20

 M - procvičovat násobilku 2, 3 a násobilku 4

PS - strana 27, 28

 PRV - téma jaro, zopakuj stranu 41, 42, 43 a udělat stranu 44

napiš na papír (čtvrtku) jména pěti jarních rostlin a nakresli je

 AJ - zopakuj slovní zásobu strany 38 a 39 + poslech CD

strana 40 – poslech příběhu z CD

PS – strana 39

  

 

Domácí úkoly pro distanční výuka na týden od 30.3 do 3.4. pro II. třídu
 
ČJ - procvičovat tvrdé a měkké souhlásky, podstatná jména, vlastní jména
PS - 2. díl - s.4, s. 33
písanka do strany 24
učebnice s. 80 - vyber si 1 zvíře a do sešitu ho zkus popsat
M - procvičovat násobilku 2, 3 a 4
PS - s.29, 30
PRV - téma jaro - napsat do sešitu 5 hezkých vět o jaru
PRV + VV - nakreslit 3 mláďata / uveď: samec - samice - mládě/
AJ - opakovat učivo 5. lekce
PS - s.40, 42

 

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 6.4 do 8.4. pro II. třídu
 
ČJ - procvičuj tvrdé a měkké souhlásky
PS - s. 5/3, 4
pís. - do s. 26
M - procvičuj násobilku 4
MPZ3 - s. 5/17, 18
PRV - zopakuj si domácí zvířata a jejich mláďata - s. 45
AJ - téma Velikonoce / PS - s. 66, 67 /
Vypracované úkoly pošlete ke kontrole do 8. 4. na e-mailovou adresu: jitka.piskacova@zshradek.cz

 

Domácí úkoly pro distanční výuka na týden od 14.4. do 17.4. pro II. třídu
ČJ - opakuj učivo podst. jména, vlastní jména
učebnice s. 80
PS - s. 34/7, 8 + písanka do s. 29 
M - opakuj učivo geometrie (rýsování úseček dané délky v cm a v mm), opakuj násobilku
PS 6 - s. 31
MPZ 3 - s. 5 dokonči, s. 6/21, 22
PRV - s. 46
AJ - opakuj učivo 5. L, PS - s. 43
Dobrovolný úkol z VV:

Jarní obrázek pro klienty Domova Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov.Nakresli obrázek s jarními motivy (např. květiny, motýli, mláďata,...). Použij malou čtvrtku nebo papír a jakékoliv barvy, které máš doma. Do pravého dolního rohu napiš své křestní jméno a třídu. Hotový výkres vhoď nejpozději do neděle 19.4. do schránky vedle vchodu do ZŠ. Vaše obrázky předáme pracovníkům Domova Harmonie, kteří jimi vyzdobí chodby tohoto zařízení.

Domácí úkoly pro distanční výuka na týden od 20.4. do 24.4. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 81 (slovesa)
        PS - s. 9
        písanka - do s. 31
M - opakuj násobilku 2, 3, 4 + násobky 5
       PS - s. 32 (opakování)
PRV - s. 47
AJ - uč. s. 46, 47 - poslechová cvičení, několikrát zopakuj

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 27.4. do 30.4. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 82 (slovesa)
        PS - s. 10/4, 5
  M - opakuj násobilku, nauč se násobky 5 
       M 7 - s.1
 PRV - s. 49 - přečíst, 50/3 písemně
 AJ - několikrát si zopakuj potraviny (uč. s.  47), opakuj čísla do 10 - PS s.79, vyrob si pexeso (doporučení -  nejprve podlepit čtvrtkou)

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 4.5. do 7.5. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 83 (opakování tvrdých a měkkých souhlásek)
        PS - s. 10/6 + s. 11 celá
 M - násobika 5 
       M 7 - s.2, s. 3/1, 2
 PRV - s. 50/4, 5, 6
 AJ - zopakuj si čísla, barvy, hračky a  potraviny , PS s. 45

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 11.5. do 15.5. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 84 (skupiny dě, tě, ně)
        PS - s. 12 celá
M - násobika 5 
       M 7 - s. 3 dodělat, s. 4/1 - 4
PRV - s. 51
AJ - PS s. 70 + s. 77 - vyrob dům / doporučuji podlepit čtvrtkou/

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 18.5. do 22.5. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 85 - 87  (procvičovat skupiny dě, tě, ně)
        PS - s. 13 celá
M - procvičovat násobiky - 2, 3, 4, 5 
       M 7 - s.4 a s. 6
PRV - s. 52
AJ - procvičuj učivo 5. lekce

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 25.5. do 29.5. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 89 - 91  (procvičovat skupiny bě, pě, vě)
        PS - s. 14 celá
        pravopisné pětiminutovky - s. 20, 21
M - procvičovat násobiky - 2, 3, 4, 5 
       M 7 - s.7, s. 8
PRV - s. 53, 54
AJ - 6. lekce - s. 48, 49 / poslechová cv. zašlu v mailu/
         PS - s. 46

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 1.6. do 5.6. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 92 - 94  (procvičovat skupiny bě, pě, vě, mě)
        PS - s. 15 celá, 16/1, 2a
        pravopisné pětiminutovky - s. 22, písanka s.32
    M - procvičovat násobiky - 2, 3, 4, 5 
       M 7 - s.7, 8
       PZ3 - s. 11, s. 12/45, 46
 PRV - s. 55, 56 - pročíst
 AJ - 6. lekce - s. 48 zopakuj si písničku, s. 50 + 51(CD k poslechu zašlu v mailu),
        PS - s. 47, 48

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 8.6. do 12.6. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 96, 97 +  procvičovat skupiny bě, pě, vě, mě)
        PS - s. 16 dodělat, s. 17, 18
        pravopisné pětiminutovky - s. 23, písanka s.33 - 35
M - procvičovat násobiky - 2, 3, 4, 5, 6 
       M 7 - s.9 - 11
       PZ3 -  s. 12/dodělat, s.15/ 2 sloupce
PRV - s. 57, 58  
 
AJ - 6. lekce - s. 52 + 53(CD k poslechu zašlu v mailu),
        PS - s. 49, 50

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 15.6. do 19.6. pro II. třídu 
ČJ - uč. s. 98, 99 -  procvičovat párové souhlásky
        PS - s. 19, 20
        pravopisné pětiminutovky - s. 24, písanka s.36, 37
M - procvičovat násobiky - 2, 3, 4, 5, 6 
       M 7 - s.5, 13 - zopakuj učivo geometrie
       PZ3 -  s.15 dodělat, 16/2 sloupce
PRV - s. 59, 60
AJ - 6. lekce - zopakuj si obě písničky, s. 54/CD2 - 32 zašlu mailem/
        PS - s. 51, 52/CD2 - 35 zašlu/

Domácí úkoly pro distanční výuku na týden od 22.6. do 26.6. pro II. třídu 

ČJ - uč. s. 100, 101-  procvičovat párové souhlásky
        PS - s.  21, 22
        pravopisné pětiminutovky - s. 25, písanka  - dodělat do konce
 M - procvičovat násobiky - 2, 3, 4, 5, 6, násobky 7 
       M 7 - s.12, 14
       PZ3 -  s.16 dodělat,
 PRV - dodělat do konce PS
 AJ - 6. lekce - zopakuj si učivo této lekce,  uč. s. 55 - píseň /CD2 - 33, 34, v PS s. 52 /CD2 - 35/ a s. 53