Služby školní jídelny

Upozornění

  • hotovostní plátci obědů platí na konci měcíce na následující období
  • bezhotovostní plátci přes spřitelnu nebo banku, mají obědy hrazeny 1 měsíc zpětně k 20. dni v daném měsíci
  • děti musí používat stravovací průkazy, které si nechávají poslední týden v měsíci potvrdit podpisem vedoucí ŠJ a ukazují je bez vyzvání při každém jídle paním  kuchařkám
škola 7,30 - 8,00 odhlašování obědů

9,40 - 10,00 výdej svačin

11,45 - 13,50 výdej obědů

14,00 uzamčení jídelny

 

 

pro veřejnost

11,00 hod výdej jídlonosičů pečovatelské službě

11,15 - 11,45 výdej jídlonosičů a závodní stravování