Ceník školní jídelny Hrádek

obědy 6 -   10 let 23,-Kč

11 - 14 let 25,-Kč

15 - 18 let 27,-Kč

zaměstnanci ZŠ 27,- Kč

děti v době nemoci od druhého dne 80,-Kč (při neodhlášení propadají na přídavky)

důchodci obce 60,-Kč (MÚ připlácí 20,-Kč)

ostatní 80,-Kč

 

nákup čipu á 115,-Kč, stává se majetkem strávníka


svačiny  1 porce 10,-Kč

Poznámky:

Předplatné na konci měsíce v hotovosti na celý měsíc

 Pitný režim

čaj a voda s citronem bez vynášení mimo jídelnu o velké přestávce 1x zdarma pro všechny

džus, pitná voda z automatu,mléko v době oběda pro přihlášené strávníky   

Upozornění

  • hotovostní plátci obědů platí na konci měcíce na následující období
  • bezhotovostní plátci přes spřitelnu nebo banku, mají obědy hrazeny 1 měsíc zpětně k 20. dni v daném měsíci
  • děti  a zaměstnanci ZŠ musí používat denně čip, který si při ztrátě musí znovu koupit. bez čipu se strava nevydává. Stravovací průkaz slouží,jako doklad o zaplacení hotovostních plátců.

V Hrádku 1. 9. 2019 Vasková Vlasta,v.r.

vedoucí školní jídelny