Ceník

obědy 6 -   10 let 23,-Kč

11 - 14 let 25,-Kč

15 - 18 let 27,-Kč

zaměstnanci ZŠ 27,- Kč

děti v době nemoci 70,-Kč (při neodhlášení propadají na přídavky)

důchodci obce 60,-Kč (MÚ připlácí 10,-Kč)

ostatní 70,-Kč


svačiny  1 porce 10,-Kč

Poznámky:

Předplatné na konci měsíce v hotovosti na celý měsíc

 Pitný režim

čaj a voda s citronem bez vynášení mimo jídelnu o velké přestávce 1x zdarma pro všechny

džus, pitná voda z automatu,mléko v době oběda pro přihlášené strávníky   

Upozornění

  • hotovostní plátci obědů platí na konci měcíce na následující období
  • bezhotovostní plátci přes spřitelnu nebo banku, mají obědy hrazeny 1 měsíc zpětně k 20. dni v daném měsíci
  • děti musí používat stravovací průkazy, které si nechávají poslední týden v měsíci potvrdit podpisem vedoucí ŠJ a ukazují je bez vyzvání při každém jídle paním  kuchařkám

V Hrádku 1. 9. 2018 Vasková Vlasta

vedoucí školní jídelny